Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 2nd 2009
   
  Lumme krijgt soms onverwachts vreemde kostgangers over de vloer. Zo ook deze zomer toen een man haar met een groot rood hoofd aansprak toen zij over de onderdeur leunde. Of hij wel even gebruik mocht maken van het toilet. Er was sprake van nood.

  Lumme deed uitkomend de onderdeur ook open en wees de man in haar beste Duits de weg.

  Na enige tijd kwam de man terug en bedankte Lumme zo dankbaar voor de ‘gebotene gastfreundschaft’ dat Lumme er van de weeromstuit een rood hoofd van kreeg.
  Omdat piekeren over zaken een hobby van Lumme is, zat ze zo eens na te denken over dat woordje ‘gastfreundschaft’. En het Urker woord ervoor ‘éutkoemend’. En de Nederlander kijkt niet zozeer naar de vriendschap als wel naar de vrijheid van de individu. Wij spreken immers van ‘gastvrijheid’.

  Dat ligt toch wel een beetje in ons imago: vrijheid. Wij laten een vreemdeling zijn vrijheid. Hij mag zich vrij en thuis voelen zonder dat we klaar staan om hem allerlei regels en voorwaarden op te leggen. Je in den vreemde toch thuis voelen. En niet op de manier dat wij een kale ruimte bieden en ons er verder niet mee bemoeien. Je gast laat je verder onverschillig. Nee, om met een mediakreet te zeggen: hij laat je verschillig. Je geeft de ander de ruimte voor zijn eigen mening, geloof, groei en ontwikkeling. Aan de andere kant bied je hulp en maakt hem weg wijs in omgeving en cultuur.

  In principe komt die gastvrijheid overal terug. In de verhouding docent – leerling, werkgever – werknemer, ouders – kinderen (immers de eerste gastjes aan tafel !) . Je laat de gasten hun eigen ruimte en bent aanwezig met raad en daad. Niet altijd een gemakkelijk proces om het goede evenwicht te vinden tussen welmenende aanwezigheid en bemoeizucht. Het vraagt van de gastheer of gastvrouw om te handelen uit betrokkenheid en niet uit angst of achterdocht.

  Het ligt toch ook wel een beetje in de lijn voor Urk, vindt Lumme, deze gastvrijheid wordt met hoofdletters door de hele bijbel geschreven. En als rechtgeaarde calvinist in 2009 herinnert Lumme zich het : Sola Scriptura, de Schrift alleen.

  Een ander vraagje houdt Lumme in dit verband ook bezig.

  Onderlaatst moest een kennisje van Lumme op sollicitatiegesprek. Voor een baantje in het winkelcentrum, waar nieuwe winkels worden geopend. De jongedochter werd na sollicitatie uitgenodigd voor een vervolggesprek in een Urker emplacement. Ze werd welkom geheten door twee dames. Een ‘vreemde’ dame en een Urker dame.

  De ‘vreemde’ dame stelde zich voor en vroeg allerlei relevante zaken voor de winkel job. Het verliep plezierig. Aan het eind vroeg de Urker dame of ze ook nog even wat vragen mocht stellen. Geen enkel bezwaar. Tot het meisje allerlei vragen kreeg over religie, geloof, kerk, levenswijze etc. Het meisje was compleet verbluft. Je vraagt iemand die a-muzikaal is niet om pianoles te geven of godsdiensteducatie door iemand die a-religieus is. Maar waarom deze vragen voor een winkelbaantje? Je kunt toch evengoed wel geurtjes verkopen, warme worst aansnijden of zoete broodjes aan de man brengen? Worden ze bij dit soort vragen niet te bruin gebakken?
  Het meisje is niet aangenomen en Lumme is niet achterdochtig. Dus het zal wel niet gelegen hebben aan het dragen van een broek, het gaan samenwonen, de licht gestifte lippen.

  Maar de vraag blijft haken. Kan dit? Hoort dit? En die vraag legt Lumme haar lezend publiek graag voor.
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  values,maintained traditions vintage wedding dresses . ,ideal high quality and unforeseen elegance. cheap wedding dresses . Replica Vacheron Constantin watches will make you really feel like a shining star. little black dress sexy wedding gowns . Omaga Double Eagle Chronograph Watch Swiss ReplicaPublished 12142011 By Admin For your 2004 Omega European Masters, Omega launches new chronograph designs within the Constellation Ambigu Eagle assortment which was initial offered in magnificent design finally year s tournament by Cindy Crawford, Estelle Lefebure, Ernie Els and Sergio Garcia. Muslim wedding dresses Combining the best mechanical timekeeping using the Ambigu Eagle s completely contemporary and masculine style bridal wedding dress . , they signify the highest with the variety within the Ambigu Eagle assortment and match completely using the standing of 1 of Switzerland s greatest sporting occasions. The humble

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  it is important to preserve in thoughts what not to wear. Jeans, offensive Tshirts, athletic apparel and revealing garments definitely are a rigid nono inside the enterprise globe. Make sure that the company formal attire is thoroughly clean also as the garments properly ironed. Following all a superb haircut, spitshined shoes together with a crisp fit goes a lengthy way in establishing your professional good results celebrity evening dresses . wedding dresses . The top high quality of beads wholesale bead shop Now you put the present your personality and status prom dresses 2012 . . Each and every fashion addictive jewelry fashion, the hope can pack look, clothing, green bridesmaid dresses . or perhaps their hair color. Jewelry for intelligent really feel your personality if it,s based on issues and locations. These beads Kashmir produce manual jewelry is extremely well-liked quinceanera dress , you are able to buy your beads in various jewelry shop. In Indian Kashmir beads has a number of style, modest bridesmaid dresses . color and also the