Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeJan 13th 2009
   
  Vraagjes

  Laten we voorop stellen, dat Lumme slechts verstand heeft van huishoudkassen. Daarom houdt ze streng en rechtvaardig de hand op de knip. Ze zet de tering naar de nering.

  Dat wil niet zeggen, dat Lumme achter de geraniums zit te gapen en de zaken zijn beloop laat. Zeker niet. En omdat de bankiers de laatste maanden met al hun kennis en kunde blijk hebben gegeven gebakken lucht als zekerheden te kunnen verkopen, bedacht ze, dat er dan ook zonder kennis en kunde misschien een paar vragen op basis van gezond boerenverstand zouden mogen worden gesteld.

  Lumme leest dat ‘de afslag’ Baarssen overneemt. Dit prachtige bedrijf moest om meerdere redenen eerst gesplitst en het resterende deel in de uitverkoop, want failliet, worden gedaan. Lumme ziet dat niet graag. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daarvan de dupe worden. Rechtstreeks of indirect.

  Maar goed die vraagjes van Lumme.

  De krant meldt dat de ‘afslag’ verwacht hiermee de scholprijs op te kunnen krikken. Ze wil de markt een beetje naar haar hand zetten. De scholprijs naar boven.

  Lumme snapt de gedachte. Toen de olieprijs opeens naar beneden begon te suizen en er naar lucht kon worden gehapt, begonnen de visprijzen opeens minder leuk mee te zakken. Een zeer onwelkome ontwikkeling.

  Maar is het zakken van de visprijzen nu echt een ‘Baarssen’ spin off? Zou er niet gewoon een kentering op de markt bezig zijn? De consument wil (en anders maken de grote winkelketens en milieuorganisaties wel dat de consument het wil) dat er met het milieu rekening wordt gehouden. En in de aanhoudende publiciteitsoorlog maken milieuorganisaties hun propaganda. En zoals alle propaganda niet altijd objectief en niet altijd genuanceerd. Maar ook niet geheel onterecht.
  Sommige vissers pikten op dat men positief naar buiten moest treden en op de marktontwikkelingen inspelen. Het Engelse gezegde voor ogen nemend: If you can’t beat them, joint hem !
  Wanneer dat deels de een oorzaak is van de wegvallende vraag, is de volgende vraag, heeft die aankoop dan enige zin?

  Een ander vraagje dat zo bij Lumme opkomt, is het volgende. De afslag is een toonbeeld van een vrije markt. Hier ontmoeten de aanvoeders en de afnemers elkaar nog rechtstreeks. Geen bemoeienissen van de overheid. Alleen de wet van vraag en aanbod. Hoe zit dat nu met marktbeheerders die opeens partij worden? Is dat wel echt gunstig? En zal dat de prijs opstuwen? Dat moet iemand Lumme dan maar eens komen uitleggen. Misschien dat straks voldoende afstand en zelfstandigheid wordt gecreëerd. Maar blijkbaar staat dat de ‘afslag’ nog niet helder voor ogen. Dat komt nog. In de Biddagweek. Zou de beslissing misschien toch iets meer emotioneel dan rationeel zijn genomen? Dat zou voor een Urker niet zo vreemd zijn. Emotioneel als ie is. En Lumme weet dat, want ze is er zelf een.

  De afnemers steigeren al. En dat is geen goede zaak voor een markt en voor de aanvoerders.
  Lumme heeft zorgen. Ze wacht maar niet af tot Biddag.
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  bridal wedding dress . cycles. They ve all of the brands you can ever require!Why not take a appear at their web site by clicking on the hyperlink? sexy wedding gowns . I personally adore shopping, vintage wedding dresses . and iteven much more enjoyable when itfor items I dont need to buy.Gift registry is among the greatest issues invented.Registering for gifts is various for numerous couples.Some couples require every thing because itthe initial time they moved out of their parents home.Some couples have two of every thing because every individual lives in their very own location.Some couples like us live together in an apartment and not purchasing a home to rapidly one shoulder wedding gowns . . v neck wedding dresses If your like us there s no have to register for every thing that s recommended for newlyweds.When we went to register we had to help keep in mind issues that we are able to use correct away in our present apartment, and maintain in mind ourstorage spaceis non existent.I wanted to create certain we wedding dresses shop

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  halter dress Rolex and a great golf cooperation can be traced back to 1967. At that time, cheap evening dresses . Rolex invited Arnold Palmer (Arnold Palmer) endorsement for the company. The legendary American player in golf history, wedding dresses . occupies a special place, which the athlete based on his talent and his countless victories on the pitch as well as its extraordinary personal charm and the history of golf played a pioneering role. Arnold Palmer for the game of golf around the world contribute significantly to universal access. Today, the Rolex with a number of the most important and most influential organization in the world golf events and competitions, players partnerships, including: cocktail dresses the world,s four major golf tournament organizers and their organization,s four Grand Slam events, professional tour race mother of the bride dresses . cheap wedding dresses . , about 20 well-known