Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 25th 2008 gewijzigd
   
  Lumme verheugde zich over bepaalde ontwikkelingen in de visserij. Of liever in het denken van de visser. In plaats van de opvatting ‘wij tegen de rest van de wereld’ die je veel tegenkwam, kwamen er tekenen dat sommigen wilden uitgaan van ‘wij in de wereld’.

  Hoewel een zeker opportunisme bij visserlieden niet ongewenst is, hoe zou men anders week in week uit tamelijk ongewis aan het werk kunnen gaan? Want aan het begin van de werkweek weet je niet of het weer goed is, de vangsten naar tevredenheid en op het laatste van de werkweek: wat krijg ik betaald voor mijn gevangen vis?

  Andere zaken waarop de visserman geen directe grip op heeft, zoals overheidsmaatregelen, olieprijzen laten we even buiten beschouwing.

  Maar dat opportunisme kan en mag niet toegepast worden op zaken als milieu, bedrijfsvoering, publieke opinie en dergelijke.

  Bij de nieuwste slag die de vissector trof, ongeacht de strafbaarheid, omvang en betrokkenheid, wordt die nieuwe visserij direct geraakt.

  Vissers, die zich sterk maken voor een kwaliteitslabel, die zich inzetten voor een verantwoord visbeleid, die proberen hun vak beter te positioneren en beter te verkopen aan de publieke opinie, die zich realiseren, dat men moet samenwerken met instanties en groepen, die niet direct dezelfde invalshoeken hebben op vis en visserij. Vissers die begrepen, dat kwaliteit en zorg, duidelijkheid en innovatie alleen overlevingskansen boden.

  En nu schijnt in de onderafdeling van de vishandel een aantal malafide handelaren zijn die knollen voor citroenen verkopen. En dat is ernstig. Want al zou het maar een enkeling zijn, het heeft zijn terugslag op allen. Denk maar eens aan de Nederlandse tomaten, die waterbommen werden genoemd in de Duitse pers en de weerslag op de export.

  De nieuwe actie van imagoverbetering van Urk van het gemeentebestuur wordt dan meteen een achterstandsverhaal in plaats van een nieuw begin. De nieuwe vissers moeten zaken uitleggen, waar ze part nog deel aan hebben. En tot slot de bonafide vishandel zal argwaan in de handel ontmoeten en zeker niet op dit soort praktijken zitten te wachten.

  Logisch is dat de burgemeester probeert de zaken in een reëler perspectief te zetten. Maar ergerlijk is dat een handelaar c.q Urker raadslid geen afstand neemt maar de AID als boosdoener wenst te zien. Dat doet de Urker samenleving geen goed. Duidelijk afstand nemen van dergelijke praktijken, dat is de weg. Zo toon je namelijk hàrt voor Urk!

  En ook niet zitten te emmeren door meteen je treurigste gezicht op te zetten en te jeremiëren dat Urk weer gepakt wordt en dat het meteen met ons christelijk karakter in verband wordt gebracht.
  Want wat willen we nu eigenlijk? Christelijk zijn of niet? In bijna alle uitingen, ook naar buiten toe, zien we kans om wel om de tien woorden een al dan niet directe verwijzing te stoppen naar onze eigen christelijke identiteit en christelijke normen en waarden. En wanneer we dat door herhaling en herhaling dat er goed hebben ingepompt bij de publieke opinie, boos worden wanneer je er dan op wordt afgerekend? Geloof kan maar beter gezien worden in daden.

  Hopelijk komt er snel duidelijkheid en grijpt de bonafide vishandel en de visserij alle kansen aan om te laten zien, dat zij voor eerlijke kwaliteit gaan. En dat Urker schol, niet zomaar, echte, schol is, maar Topschòl. Dat ze dat maar weten!
 1.  
  jullie slaan de spijker op zijn kop.
  top
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  consultancy enterprise of self esteem and is delivering the next companies to its consumers on the total entire world.Currently being among the list of groups leaders during the united Arabs Emirates, custom made wedding dress . gives cooperation SouthSouth with the power to assist its consumers to succeed in its targets for the utmost for assist to anticipate its foreseeable future wants and also to method its expansion vintage wedding dresses . . Dubai organization incorporation Useful community connections along with the higher status from the associates of good community achieve in the organization have assisted purchasers SSC in order to avoid high-priced glitches and wastes of time and means flower girl dresses bridesmaid dresses 2012 , what ensures that each one the consumers is assured them the absolute best support. Dubai is identified almost everywhere through the exceptional natural environment of small bridal wedding dress . Bridesmaid Dresses .

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  great selection of watches from the more understated to the more classy, all of which look as real as the next. If you want a watch that screams style and class without paying for it mother of the bride dresses . , our watches are just right for you! We have Replica Chanel J12 Mens Watch H0685 Watches on our website. We hope that you find the perfect time piece that is just right for you.We pride ourselves in finding the perfect Replica Chanel Men Watches for our customers.Our Replica Chanel Men Watches are truly amazing. We carry the hardest to get the newest brand collections. Our Chanel replica watches are 99.9% exact as original. We are proud to offer exclusive grade designers replica watches cheap evening dresses . wedding dresses . . Please take your time and look at all models we have to offer. bridesmaid dresses We have something for everyone orange dresses . We are sure you will love the perfect quality of our Fake Chanel Watch.   quinceanera dress .