Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeMay 23rd 2007
   
  Kiezen

  Nog niet helemaal wakker bekijk ik het nieuws op rtl 4 om zeven uur.
  Iede Hoorn ziet af van mister gay verkiezing “Urk en homo zijn gaat niet samen” kopt Spits volgens de nieuwslezer.
  Fijn, denk ik, daar gaan we weer. Dit soort berichtgeving kan me gestolen worden.
  Het heeft namelijk iets drammerigs. Het is schreeuwerige berichtgeving die allerlei vragen openlaat.
  Ongewild misschien, is Iede nu toch onderwerp van gesprek. Daar hoef je geen mister verkiezing voor te winnen. En alhoewel het ook een slimme zet kan zijn, om een statement te maken bijvoorbeeld, hoop ik oprecht dat deze openheid iets zal losmaken.
  In de berichtgeving komt helaas niets mee dat een gesprek of een discussie op gang kan helpen.
  De stereotypen en waardeoordelen getuigen daarvan.

  Ik zou de ouders van Iede graag een hart onder de riem willen steken.
  Zij hebben zich vast wel verzoend met de geaardheid van hun kind. Ze willen echter niet dat deze geaardheid én public opgevoerd wordt. Hun Urker achtergrond in acht nemend kan ik hier inkomen.
  Maar juist dat maakt me ook boos! Want een éénzijdig theologisch beeld is hier zondermeer de reden van. De Urker kerkgemeenschap laat mensen struikelen over zogeheten ‘struikelteksten’. Binnen de Urker gemeenschap en kerken bestaat veel onwetendheid, onbegrip en discriminatie ten aanzien van de homoseksuele medemens.

  En om dit nu eens toe te spitsen op zo’n struikeltekst wil ik er eens één in de groep gooien.
  In Leviticus 18:22 komen wij de volgende zin tegen: “Niemand van jullie mag als man gemeenschap hebben met een andere man; je zou jezelf immers in hoge mate onrein maken.
  Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.” (SV)

  Voorwaarde voor het lezen van deze tekst is hem lezen in het licht van de tijd waarin hij geschreven is. Kunnen we zonder meer deze teksten actualiseren naar onze tijd toe? Blijkbaar hebben we best in de gaten, dat dát niet zomaar kan, want wetten over de kleding van de vrouw, onreinheid, eten en drinken laten we zonder problemen links liggen. Is het omdat het de seksualiteit betreft, dat we hier opeens anders tegenover staan?
  Of is het zoals de Statenvertaling zegt: ‘dit is een gruwel’. Wat keurig aansluit bij ons gevoel bij dit, voor de meeste, vreemde en onbekende terrein?

  Bij het lezen van hoofdstuk 18 zien we duidelijk dat de kern wordt gevormd door een uitvoerige reeks verboden op incest. Aan dit fragment is een aanhangsel van drie verzen gevoegd met verboden op:kinderoffers, homoseksualiteit van mannen en bestialiteit van mannen en vrouwen.
  Deze drie verboden staan in direct verband met de Kanaänitische vruchtbaarheidscultus. De godsdienst van Israël en de omringende volken leken sprekend op elkaar. Gemakkelijk zouden de Israëlieten hun eigen riten kunnen aanpassen naar Kanaänistisch gebruik. Of zelfs het eigen geloof inruilen voor een van de Kanaänitische varianten. In het Oude Testament lezen we hoe vaak dat gebeurde. In deze cultus werden, om de gunst van de goden af te smeken en de voortgang in de natuur te waarborgen, kinderoffers ( ook wel slaven- en dieroffers ter vervanging) gebracht. Ook homoseksuele tempelprostitutie ( het gezinshoofd met een priester) en bestialiteit (met gewijde vaarzen en/of stieren) kwamen voor. Tegen deze praktijken moet Israël gewaarschuwd worden, want de mens is niet in staat een rijke oogst af te dwingen, het is de Heer alleen die vruchtbaarheid schenkt. Daarom moest er duidelijk onderscheid worden gebracht met de beestachtige en onmenselijke kanten van die geloven.

  Het woord ‘gruwel’ dat velen in dit verband nogal zwaar op de maag ligt, wordt in de Thora gebruikt met betrekking tot de Kanaänitische vruchtbaarheidscultus. In de profetische literatuur (Ezechiël) staat het in verband met onrecht. In de wijsheidsliteratuur (Spreuken) met dwaasheid. Een gruwel is datgene, dat onverenigbaar is met het wezen van de Heer (resp. afgodendienst, onrecht en dwaasheid, afhankelijk van het specifieke karakter, de eigen blikrichting van de diverse literatuursoorten). Lees in dit verband ook Deuteronomium 22:5, waar een verbod op cultische travestie gegeven wordt.

  En moeten wij nu met vers 22 de homoseksualiteit anno 2007 nog te lijf gaan? Wij leven in een cultuur, die meer weet over de seksualiteit en de geaardheid. Die geen kinderoffers op deze wijze meer kent. Of op andere wijze direct verbonden is met de Kanaänitische cultuur.

  De homoseksualiteit die wij kennen, een verbond van liefde en trouw tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, wordt hier persé niet mee bedoeld! Wanneer we ons willen spiegelen aan deze teksten, komen eerder beelden van kinderarbeid, kinderporno en sekstoerisme naar voren.

  Om een mens tot zijn of haar recht te laten komen zou op Urk misschien eens nagedacht moeten worden over een werkgroep Homo en Kerk. Die laat zien dat er op positieve wijze gestalte gegeven kan worden aan een houding ten aanzien van homoseksualiteit. Dat het beste dat je hebt, je liefde, niet wordt gezien als zonde, ziekte of gebrek.
  Kortom als iets dat er eigenlijk niet mag zijn. Want is dat, ten diepste, geen ontkenning van iemands bestaan?


  Anneke van Urk
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  her ideal buddy has 5 of them. This worry has prevented her from heading for the lake with her buddy, and she has seriously needed to obtain more than it. We mentioned the concern Bridesmaid Dresses . , what could be the worst factor that can take place if she visited the home with all the canines, and so on. The friend s mother was incredibly useful in getting a 8220 desensitization session with my daughter and their calmest canine, wholesale wedding dress bridal gowns . and she is sensation a bit much better about them now (even though she s nonetheless not able to hang out with all the seriously huge canines child actions,prom dresses, child actions!). Designer Wedding Dresses . Generally a fantastic oneonone discussion and obtaining the problem to the open is all that is necessary for somewhat progress 2012 wedding dresses . . I d adore to listen to your suggestions on the way you instill resilience and persistence inside your youngsters, Strapless Wedding Dresses replica rolex watches!Share much more

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  value of items that may be excluded under contents insurance. Only in this way you can make sure that this luxury item is well protected. Tags cocktail dresses : Omega Watches This entry was posted on Sunday, December 20th, prom dresses . 2009 at 11:45 am and is filed under Watches News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. wedding dresses . Both comments and pings are currently closed. We offer a 14 day exchange policy.  - Watches may be exchanged if you get the watches that are totally different with what was ordered cheap prom dresses . .  - Watches has quality problem and cannot be repaired (although our watches have high quality). Note: 14 days policy 8211; the item is returned within 14 days of purchase (from the day the goods is signed for /received).If you met the above problem, please follow: mother of the bride dresses . 8211; Send us an email about the problem as you received the red bridesmaid dresses