Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeMay 7th 2007
   
  Compassie

  Lumme heeft veel compassie. Dat moet ook wel bij een groot gezin. En Lumme vergelijkt graag haar dorp met een gezin. Kinderen in verstand en boosheid. En dat vraagt om compassie. Zo bekijkt zij nu ook Albert Woord met compassie. En heeft ze begrip voor zijn moeilijke positie. Of misschien beter: voor de partij, die hij vertegenwoordigt. Want Lumme realiseert zich terdege dat het om de drommel niet meevalt om echte politiek te voeren. Zeker realistische politiek. En Lumme is niet van het type ‘beste stuurlui aan de wal’.

  Met een scheef oog kijkt Lumme dan ook naar de landelijke politiek. Daar probeert de partij van Albert ook realistische politiek te voeren. Regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Dat is heel wat anders dan ‘getuigenispolitiek’. Je komt tot het harde besef dat opeens niet meer je eigen principes het middelpunt zijn, maar ze slechts het algemeen beleid iets meekleuren. En dat zal voor scherpslijpers altijd te weinig of juist teveel zijn. Het ligt er maar aan aan welke kant van het politieke spectrum je je bevindt. En daarin moet je dan een houding vinden.

  Het gemakkelijkst is het wanneer je een charismatische leider hebt, die je partij meeneemt de politieke woestijn door. Maar in de dorpspolitiek zijn het meestal de bakker, boekhouder, bedrijfsleider, botenbouwer of behanger, die geroepen worden en het moeten klaren. En dan zit je opeens met een gat tussen je principes en je dagelijkse praktijk. Dan blijkt dat politiek niet op zaterdagnacht om twaalf uur ophoudt om op zondagnacht om twaalf uur weer te beginnen…

  En je moet leren dát te verdedigen. En met dat leren van Albert heeft Lumme compassie. Want dat is moeilijk. Het probleem wordt voor Albert nog verzwaard. Want Lumme ziet, dat Albert gevraagd wordt om politieke besluiten theologisch te verdedigen. Hij wordt aangesproken om een theocratische politiek te voeren. En Albert beseft dat dát niet gaat (al probeert hij dat soms toch een beetje). Want dit is Urk 2007. En Albert begrijpt dat de weerbarstige werkelijkheid geen theocratische beslissingen meer verdraagt. Want hij zit in een democratisch bestel. En daarbinnen kan hij zijn partijopvattingen, net als de andere partijen, slechts gebruiken om het gezamenlijke politieke beleid te kleuren. Nu zou Lumme Albert wel willen helpen en ook theologische argumenten kunnen gaan aandragen. Lumme zou kunnen zeggen, dat Mozes vanwege de hardigheid des harten een scheidsbrief toestond. Lumme zou kunnen wijzen dat alle dagen gelijk zijn geworden, en dat voor de individu een persoonlijke verantwoording geldt… Maar Lumme doet dat niet.

  Lumme vindt dat principiële christelijke politiek niet inhoudt dat onze christelijke identiteit geen rekening hoeft te houden met de vragen, die de samenleving, ook van zaterdagnacht tot zondagnacht, aan ons stelt. Ook als dat vragen zijn, die niet in onze eigen christelijke beleving passen. En dat de politieke verantwoordelijkheid doorloopt ook buiten het eigen christelijke tuintje.

  Daarom vindt Lumme dat Albert enige bewondering verdient, omdat hij, ondanks alle druk, zij het wat wankelend, overeind bleef staan. Hij had gewoon kunnen zeggen, dat hij niet met alleen de bijbel in beide handen kan blijven staan, omdat hij dan geen hand vrij heeft om de spade ook ter hand te nemen. Dat zijn stemgedrag nog niet betekent dat hij oproept om op zaterdagnacht in de kroeg te gaan zitten tot in de kleinste uurtjes. Maar dat het geregeld moet worden en dat het ook geregeld was. Maar dat hij best bereid is om op politieke gronden te discussiëren of het beter kan. En dat consequentie van te ver doorgevoerde principiële politiek -Lumme zou in dat geval trouwens liever van een rigoristische *) politiek spreken- een vlucht in gedoogpolitiek is. En dat kan beslist niet principieel genoemd worden!

  En de andere kant van het spectrum? Zij die Albert onduidelijkheid verwijten? Ach, zijn die dan vergeten hoe moeilijk die kant van het politieke veld het had toen de abortuskwestie speelde? En zij zwaar onder vuur lagen met dat gat tussen principiële politiek en de harde werkelijkheid. Lumme had van die kant enige compassie verwacht.


  *) Rigorisme = te strenge zedenleer, al te strenge opvattingen in het opleggen van zedelijke verplichtingen.
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  probably the most conventional kinds of underwear vintage wedding dresses . . These have lasted mankind for ages. Simple and comfy to wearwedding dress game, most men are extremely comfy wearing boxers wedding dress usa . bridal wedding dress . . Some of them hardly see other type of underwear in their life except boxers prom dresses 2012 modest wedding gowns . These days these boxers come in numerous designs styles Cheap Bridesmaid Dresses . . This would be to not take away the comfort of the conventional boxers loving men and at the exact same time giving them a increase within the trend and style factor. The designs on the boxers can consist of checks dots and numerous other such patterns that appear fairly appealing. Also they come in a number of colors that improve the style quotient of men selecting boxers. These can go nicely with nearly any type of clothing and hence is a lot preferred by men globe. Occasionally the boxers can get so comfy that men would not mind becoming about in their home just wearing boxers. An additional

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  planning. And if you are reading this cheap flower girl dresses . bridesmaid dresses , you just became one of shop wedding dresses them! If you already have a dress made by the designer from which backless evening dresses you are planning to purchase one or two plus size wedding dresses, wedding dress . mother of the bride dresses . bridesmaid dresses for sale then your life just got easier wedding dresses . . Few other details are given in the book, wholesale wedding dresses but Twilight fans can bridesmaid gowns plus size easily imagine the type of ethereal, elegant gown Bella may wear. This affordable bridal gowns series of Bella Swan wedding dresses is your nice choice if you know something of that moved story. Personality I think the Bella Swan wedding dress style is suitable for some girl who is modest and full of romantic sense.Welcome to airweddingdress.net ! Sign In or Create Account However, one should consider their budgets before making a purchase. The dresses are mostly presented with long christmas wedding dresses low lines. choose cut sleeves to present one in a moderate way. Consider a large selection of marriage dresses that come in different