Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeApr 7th 2007 gewijzigd
   
  Gestoord !
  7 april 2007

  Lumme wordt zo nu en dan gestoord en er ook gestoord van. Lumme vindt dat ze recht heeft op enige rust. Zeker wanneer ze na de kost een ogenblik haar ogen laat beschieten. Gezeten in de zorg doezelt ze dan even weg om er verder de dag weer tegen te kunnen.

  En dan begint het gegooi in de glazen. Ergens in Nederland staat Lumme zeker op een lijstje met telefoonnummers. Want met de regelmaat van de klok gaat de telefoon en wordt ze door een professioneel vriendelijke stem gevraagd om haar mening. Nu heeft Lumme heus wel een mening op de plank liggen. Maar om nu steeds gebeld te worden over hypotheken, kranten, kinderopvang, geldleningen, loterijen, aandelen, beleggingsfondsen, banken, N.I.P.O.’s en andere instituten enz., daar heeft ze geen zin in. Zeker niet wanneer dat ook ’s avonds door gaat, wanneer Lumme naar haar favoriete spelletje op TV kijkt…. En hoewel Lumme een zeker handigheid heeft ontwikkeld in het beantwoorden van de telefoontjes, ze beantwoordt elke vraag met een tegenvraag, heeft ze er soms tabak van. Zelfs de zaterdag is niet vrij van callcenters en enquêtrices.

  Gelukkig is er dan de dag van rust. De zondag. Dan wordt Lumme niet lastig gevallen met dat soort ongevraagde en ongewenste zaken. Zij gaat dan, als de meeste Urkers, naar de kerk om brandstof voor de hele week. En hoewel haar medeburgers soms liever een wat ander octaangehalte prefereren en elders samenkomen, is dat toch ongeveer gelijk. Tijdens de kerkdienst wordt haar mening niet gevraagd. En ze krijgt ongevraagd, soms zelf stevig, te horen, wat ze wel en niet moet doen. Te zeggen hoeft ze ook niets, alleen soms tegelijk en in de maat. En met de ontvangen boodschap gaat Lumme dan blijmoedig de week in om dat proberen na te leven. Daar heeft ze haar handen vol aan, Lumme. Ze heeft voor haar rust zelf de ‘os en de ezel’ wat aangepast naar ’noch uw auto, noch uw kwebbelijzer’.

  Maar wat nu? Daar las Lumme dat er verscheidene kerkgenootschappen in haar geliefde dorp een enquête op haar rustdag wilden houden. Lumme schoof de leesbril extra goed en las enigermate ongelovig de tekst. Het bleek niet te gaan over een toepasselijke enquête met vragen als: wat vond u van de voorganger? Was u het eens met de inhoud? Kon de voordracht u boeien? Wat vond u van het geheel? Heeft u voorstellen voor verbeteringen? Kijk, daar zou ze zich iets bij kunnen voorstellen. Dat zo’n kerkenraad wil weten of ze het goed doen. Wat denken onze leden? Maar, nee het ging over een politieke zaak. Een politieke enquête ! Over de sluitingstijden van de horeca. Een lastige knoop, die nogal kordaat door de tijdelijke burgemeester was doorgehakt. Je zou denken, gelukkig, want de buurt schijnt er redelijke blij mee te zijn, de politie vindt het heel werkbaar, b & w hoeft zijn vingers niet meer te branden. En voor de rest hebben we actieve politieke partijen met ongeveer hetzelfde octaangehalte als de kerken En, zegt Lumme, die doen toch de politieke taken? Is dat niet genoeg? Worden onze politieke vertegenwoordigers niet onnodig voor de voeten gelopen. Eigenlijk krijgen ze een beetje een brevet van onvermogen opgelegd. Of andersom bekeken, geven ze zich dat zelf. Wij komen politiek niet uit de verf, help ons alsjeblieft! Beide situaties zijn niet goed voor de politiek. Kerk en Politiek hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Betekent dat de kerk zich buiten het publieke domein moet houden? Geloof achter de voordeur, zogezegd? Nee. De kerk kan gewoon een statement doen. Zeg in preek, kerkblad en op catechese dat u bezoek op bepaalde tijden, of misschien wel altijd, niet juist vindt. Pas uw kerkelijke sancties toe, die u toepasselijk vindt. Schrijf desnoods een ingezonden brief met uw opvatting. Maar deze ‘buitenparlementaire enquête’ is wat teveel van het goede. Lumme vindt dat we moeten accepteren, dat er geen brede, algemeen geaccepteerde, opvatting is over sommige zaken. En dat we politieke oplossingen door de politiek moeten laten vinden en bewerken. Dat de politiek ook oplossingen zonder geblaas in de nek moeten kunnen evalueren. Geen enquêtes houdt Lumme vol. Zeker niet op zondag, laat die dag ongestoord!
  • CommentAuthorfossae
  • CommentTimeApr 8th 2007
   
  Met deze handtekeningenactie gooien SGP en in mindere mate CU kennelijk de handdoek in de ring. Hun politieke strijd is uigewoed; ze "winnen" dit toch niet meer. Dus geven ze het maar in handen van de kerken. Een zwaktebod!

  Nog afgezien van de inhoudelijke kant van de handtekeningenactie, vind ik dat er een bedenkelijk kantje zit aan dit verhaal. De kerkdiensten zijn al bijzonder vanwege Pasen, maar in veel kerken zijn er ook nog belijdenisdiensten, jeugddiensten, etc. Ik vind het dan onkies om kerkdiensten op dergelijke hoogtijdagen te misbruiken voor een dergelijke actie.
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  wedding,Wedding Celebration Gifts. it might be hosted in an ancient castle, inside a courtyard with colorful flowers littering the meadow.Wedding Celebration Duties princess wedding dresses . .Back DesignsBack laceup bridestobemaid dresses are sweet within the springtime. Because they invest the majority of their time with their back towards the guests, bridal gowns . climate. choosing a spring dress which has highlights on the back is a superb option for bridestobe.Mother of Bride Outfits. Laces also give freedom towards the bridestobemaids to get a ideal fit.The.Black Bridesmaid Dresses for SpringWe can go for any colors we like within the spring, Cheap Bridesmaid Dresses . WeddingPartyLineup Photos even black. vintage wedding dresses . Girls Celebration Dresses. Black bridestobemaid dress having a distinctive spring twist is extremely well-liked in this season. A pink or pale peach bodice pairs with dark skirt perfectly maggie sottero wedding gowns .. A bow within the waist might Ball Gown Wedding Dresses

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  about and also printing a outfits that you like.Together with those people cut outs or print outs, it will be possible for you to hunt for very similar outfits by marriage salons and spas.There are some things you can imagine taking a look at the color, flower girl dresses for example the concept, the color of your wedding dress, or even the a person's blooms.Lighting colorings including ivory and light-weight sage are normal, orange dresses . evening dresses but when you need a thing the much more bold, colors similar to reddish or maybe dark-colored can also be inside pattern wedding dresses . mother of the bride dresses . .Do go with a wonderful coloring, however, not something that could swipe ones spot light.It is actually, nevertheless, ultimately a bride's selection to choose the dresses. black prom dresses . When you are considering selecting the materials for your bridesmiad gowns, you should think of 4 seasons your wedding reception is locked in.As you would like for your self, you must also include the basic dressed in comfort.