Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeMar 8th 2007 gewijzigd
   
  Viscentrum Urk?

  Op 7 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Andries Greiner toog vlak daarvoor naar Urk om zieltjes te winnen. Hij bracht een werkbezoek aan de Visserijschool. Hij beloofde - hoe kan het ook anders - zich in te zetten voor de vissector. Lumme stipt aan wat voor problemen hij daarbij kan tegenkomen.

  Als het aan Greiner ligt, wordt Urk een internationaal vishandelscentrum, naar voorbeeld van de bloemenveiling in Aalsmeer. Urk is al wel belangrijk op het gebied van platvis uit de Noordzee, maar dat is slechts een kleine fractie van de wereldhandel in vis.
  Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor verse snijbloemen. Ook daar zijn ze vooral groot in een paar specifieke soorten, maar nergens ter wereld worden zoveel bloemen verhandeld als daar. Nou zijn de vooruitzichten voor Aalsmeer de laatste jaren ongunstig geworden: de bloemenhandel internationaliseert steeds meer vanwege de opkomst van export uit derdewereldlanden en, jawel, de handel via internet. Fysieke handelsmarkten worden minder noodzakelijk, ook als het gaat om versproducten. Dezelfde problemen dreigen voor de vishandel. Wedt Greiner op het verkeerde paard?

  Niet echt. De vishandel zal Urk niet zo snel verlaten. Er zullen zeker kiene Urker handelaars blijven op de steeds groter en drukker wordende markt. Maar of daarin voor de afslag een grote rol is weggelegd, is de vraag. Zij kan zich nog verder specialiseren in Noordzeevis en kweekvis. Gezien de ontwikkelingen in Aalsmeer lijkt dat de beste optie. Het is niet noodzakelijk dat de Urker visveiling een echte wereldspeler wordt met een breed assortiment. Het is vooral belangrijk dat de internationaal georiënteerde handelaars op Urk blijven en kunnen groeien. Goede scholing is daarom erg belangrijk. Maar ook een sociaal-culturele omgeving waarin goed opgeleide mensen zich thuis voelen.

  Voor de visverwerkende industrie geldt dat ze nog altijd teveel gericht is op louter tong en schol. Visverwerking houdt niet op bij alleen fileren en doorverkopen aan handelaars. Het veredelen van een product vraagt veel tijd en geld. De visconsument is modegevoelig, maar Urk houdt zich daar niet zo mee bezig. Al jaren trachten sommige bedrijven door te dringen tot in de schappen, maar vooralsnog hebben bedrijven buiten Urk daarin meer succes. De supermarktketens willen het onderste uit de kan en Urker bedrijven kunnen of willen niet aan hun zware eisen voldoen.
  Samenwerking, kennis delen en verkoopcombinaties zijn hier belangrijke begrippen, maar dat lijkt niet erg in ons karakter te zitten. Creativiteit is ook van belang, en dat hebben Urkers wel van nature. Alleen moet daar de juiste richting voor worden gevonden. Uiteraard moet er ook in financiële zin worden geïnvesteerd en dat is niet gemakkelijk onder de huidige omstandigheden.

  En dan de aanvoersector. Deze kampt al jaren met grote problemen als gevolg van opgelegde visdagen, vangstquota en een hoge olieprijs. Hoop op verbetering gloort er niet, zo bleek op een symposium dat onlangs op het Berechja College werd gehouden. Door overheidsbeleid voelen vissers zich gedwongen om ook in periodes te vissen als de kwaliteit beduidend minder is. De oliemarkt wordt gekenmerkt door emotionele reacties op nieuws, weer, geruchten en voorraadcijfers. Wanneer een markt zo beweeglijk is heeft dat tot gevolg dat het de aandacht trekt van grote spelers, die speculeren op de prijsverschillen.
  Steeds belangrijker wordt de vraag of er in de toekomst voldoende vis in de zeeën zal zijn. De individuele visserman kan misschien vooralsnog om die vraag heen. Voor brancheorganisaties, de overheid en de visverwerkende en -verhandelende bedrijven neemt de ernst toe. Duurzame visserij wordt noodzaak. In het Urkerland was te lezen dat leerlingen van de Visserijschool zich tegenover Greiner beklaagden over te strakke regels en te zware straffen. “De visserijsector wordt gecriminaliseerd” en “De mensen zien ons als moordenaars. Dat beeld krijgen ze mee van milieuorganisaties”. Tja, met zo’n underdoghouding heb je geen vijanden meer nodig. Het gaat niet langer op om de overheid en milieuorganisaties overal de schuld van te geven, zonder de hand ook in eigen boezem te steken. De vangstcijfers van volwassen vis spreken duidelijke taal. Grote schollen worden niet meer gevangen. Wilde vis wordt een steeds schaarser goed. Gelukkig weet Lumme dat jonge Urker vissers véél meer dan de oudere generatie ervan overtuigd zijn dat ze iets aan het imago van Urk moeten doen. Vissers moeten meer gezien worden als beheerders van visbestanden. Ze willen geen roofbouw plegen. Dat betekent onder andere een beter overleg met visserijbiologen. De tijd dat Urker vissers zich van niemand iets aantrokken en gewoon hun eigen gang gingen, is voorbij. Althans: dat geldt voor de jonge generatie, die sterk innovatief is ingesteld. Dat was voor Greiner dan ook aanleiding om te pleiten voor een ‘denktank’ met deze jonge vissers om zo wat tegenwicht te bieden aan de oude, vastgeroeste generatie die nu de dienst uitmaakt in de visserijbelangenorganisaties.
  Een ander lichtpuntje dat Lumme ontwaarde, was de manier waarop het Berechja College/Visserijschool zich laat gelden met een dergelijk symposium. Kan de school niet samen met de afslag en visserijbelangenorganisaties het al zo lang gewenste Kenniscentrum Vis opbouwen?

  Op de Urker werkloosheidscijfers lijken alle perikelen weinig invloed te hebben. Ze blijven laag. Dit betekent niet dat net als vijftien jaar geleden 90% van Urk in de vissector werkt. Er is steeds meer concurrentie met andere sectoren, vooral in de rest van Flevoland. Het gaat in rap tempo: steeds meer Urkers zoeken werk buiten Urk. De vissector wordt als onaantrekkelijk gezien, met weinig toekomstperspectief.
  Hierin schuilt tegelijk ook het goede nieuws. De verbreding van de economie wordt van binnenuit gevoed. Veel Urkers doen in diverse bedrijfstakken ervaring op. Sommige van hen beginnen na verloop van tijd een eigen bedrijf op Urk. Eindelijk groeit nu de Urker economie in de breedte.
  De strijd om de Urker arbeidskrachten vormt misschien wel de grootste uitdaging voor viscentrum Urk.

  Lumme
  • CommentAuthorbreizh
  • CommentTimeMar 9th 2007
   
  Vandaag, vrijdag 9 maart, een gedegen stuk in de Stentor. "Op zoek naar eerlijke vis".
  Albert Heijn en Super de Boer overwegen om schol en tong uit de schappen te halen.
  Niet zomaar een signaal, denk ik.
  • CommentAuthorfossae
  • CommentTimeMar 17th 2007
   
  Lumme heeft gelijk als ze het heeft over het verschil van inzicht die er aan het ontstaan is tussen de jonge en de oude(re) generatie vissers. Dat is niet erg; dat zie je wel vaker. Maar het is wél hoog tijd dat die jonge generatie meer van zich laat horen. En daar zit 'm de kneep, want je hoort wel eens wat verongelijkte geluiden uit die groep, maar waar blijven ze in de verschillende organisaties? Zo'n denktank van Greiner zou dan wel eens een goed instrument kunnen zijn.

  Ik denk overigens dat de vissector wel degelijk bezig is met een verbreding, in tegenstelling tot wat Lumme schrijft. Er zijn initiatieven en je ziet b.v. op de visafslag dat er al een tijdje veel méér vissoorten worden verhandeld dan de "klassieke" schol en tong. Het staat misschien nog in de kinderschoenen, maar ook de vissector ziet in dat ze met alleen maar die klassieke vissoorten het niet meer redt. Wel is het natuurlijk zo dat de Urker vishandel weinig in te brengen heeft bij b.v. supermarkten. Daar zitten heel veel partijen tussen waar je als Urker vissector maar moeilijk tussen komt. Dat kun je echt niet in je eentje.

  En Urk het Aalsmeer van de visserij? Waarom niet? Het maakt eigenlijk niet uit of er daadwerkelijk vis wordt be- en verwerkt op Urk, zolang Urk maar die naam heeft (net als Aalsmeer, want in dat dorp zelf worden niet al te veel bloemen meer geteeld).

  @Breizh:
  Dat is inderdaad een dreiging die de visserij boven het hoofd hangt. Maar juist dan is het zaak als visserijsector om dergelijke bedrijven (en het grote publiek) ervan te overtuigen dat de visserijmethoden minder schadelijk zijn dan wordt aangenomen (want dat is zo), of op een andere manier duidelijk te maken dat de supermarkten écht niet zonder deze vissoorten kunnen. Ik heb trouwens ook al geluiden gehoord van Groot-Brittannië dat de supermarkten daar voorlopig nog niet denken aan het verwijderen van deze soorten uit hun assortiment. Maar ja, je weet nooit wat de lobby van de milieu-organisaties kan gaan doen.
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  Sweetheart Wedding Dresses invitations, though nonetheless supplying the spectacular artwork and creativeness expected in modern wedding ceremony invites. Your invitation is just a modest component of one s wedding arranging, but it could be the 1 factor that everybody will see. bridal wedding dress . It truly is the piece which will become the keepsake for the unique day. Store for customized marriage ceremony invitations that will give you excellent reminiscences of your once in a lifetime day! Read a lot more content articles concerning wedding invitations Wedding ceremony Invitations Toronto From That s therefore you inc.Wedding ceremony toasts for that groomhave attained the place exactly where my grooms speeches was 50% finished Empire Wedding Dresses . .nicely in the minimum the base components was by now in location. vintage wedding dresses . floor length wedding dress Because of the template guidebook. Bridesmaid Dresses . Click on on right here to watch what template I m utilizing. It can be time for you to

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  wedding ensemble.The mechanisms for shopping inside a wedding dress for wedding dress shops is really a truly fabulous outing cheap bridesmaid dresses . , however it is stressful and furthermore overwhelming.The primary factor would be to make certain you unwind, and keep in mind there exists as numerous various sorts of wedding dresses which you can purchase as there; cocktail dresses . s distinct brides. affordable wedding dresses When of option bridal wedding ensemble from cutting edge 2011 arranged, give your physique ample moments to planusually the guideline : is you need to order any gown about a couple of months prior to any wedding.In order which you ought to truly begin you mother of the bride dresses . halter dress ;ll uncover your wedding ensemble nine months or additional prior to any wedding.Arrange Ahead.Take minutes to ponder what you dream about. wedding dresses . If you will require a beach wedding, then a causal bch wedding gown could be your greatest choice.It could be useful as soon as you enter all of the maze about bridal gowns