Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 20th 2007 gewijzigd
   
  Gemeente Urkerland
  9 November 2006

  Van minister Remkes moeten gemeenten met minder dan 20.000 inwoners fuseren. Hoewel het nog lang niet zover is en misschien ook niet zover komt, wil Lumme er alvast vrijblijvend over nadenken. Stel dat ook Urk moet opgaan in een grotere gemeente, moeten de Urkers daar dan bang voor zijn?

  Lumme geeft alvast een voorzet op de discussie. Ze voorziet grote problemen, maar ze ziet ook voordelen bij een fusie met de Noordoostpolder. Een paar aandachtspunten op een rij:

  1. Vanuit bestuurlijk perspectief heeft Remkes groot gelijk. Volgens onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werken gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners efficiënter en effectiever. De landelijke overheid hevelt steeds meer beleidsterreinen over naar de gemeenten. Het betreft vaak zware taken, waar een kleine gemeente zich geen raad mee weet. Op Urk zie je dat de gemeente bepaalde dingen niet aankan, bijvoorbeeld het omgaan met projectontwikkelaars en het in goede banen leiden van grote projecten. De expertise ontbreekt en is te duur om in huis te halen.
  Een grotere gemeente heeft ook meer macht in het politieke spel met de provincie en de landelijke overheid. Urk kan zich met behulp van de polder beter laten gelden.
  In financieel opzicht zal de balans voor Urk positief uitslaan, veel kosten kunnen worden gedeeld. Mogelijk wordt de Urker bouwgrond goedkoper, omdat er anders naar de inrichting van de beschikbare grond wordt gekeken.

  2. Er is steeds meer verknoping van belangen tussen Urk en de polder. Keuzes op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van Urk raken de polder direct. Steeds weer is er overleg en moeten er compromissen gesloten worden, waarbij Urk weinig macht heeft. Ze moet slikken wat wordt geboden. Als er één gemeenteraad komt, kan dat daar worden uitgevochten. Nu trekken de Urkers simpelweg altijd aan het kortste eind. Zo heeft Urk bij de laatste grenscorrectie het laagst gelegen deel van de polder gekregen, waar eigenlijk beter niet kan worden gebouwd in verband met wateroverlast en verzakkingen.
  Maar de Noordoostpolder zal niet graag de macht over haar huidige grondgebied met Urk willen delen.
  In economisch opzicht is de scheiding nog groot, maar een gezamenlijk optrekken kan beiden voordeel brengen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, bij ondersteuning van het bedrijfsleven en bij promotieactiviteiten. De vraag is echter in hoeverre mate de polder het Urker belang ook als haar eigen belang wil zien.

  3. Bij een fusie zullen nieuwe politieke verhoudingen ontstaan. Daarbinnen zal Urk een zeer prominente plek innemen. Christenunie en SGP blijven typisch Urker partijen, het CDA zal voor de helft uit Urkers bestaan. Tezamen blijven de drie christelijke partijen een grote meerderheid in de nieuwe gemeenteraad houden. Gelukkig komen er ook andere partijen bij, een verrijking voor Urk. De Urker partijen zullen zich meer in politiek opzicht moeten profileren dan in kerkelijk opzicht.

  4. Inwoners moeten zich in cultureel opzicht verbonden voelen met een gemeente. Er lijken grote verschillen te bestaan tussen Urk en de polder. Vanaf de drooglegging van de polder leeft men met de rug naar elkaar toe. Toch zijn de verschillen kleiner dan iedereen denkt. Zowel Urk als de polder zijn grotendeels conservatief christelijke gemeenschappen. Beiden houden zich vooral bezig met voedselproductie. Het zou in principe niet zo verschrikkelijk moeilijk moeten zijn om naar elkaar toe te groeien. Als we maar bereid zijn om onze vooroordelen opzij te zetten.
  Want het grootste probleem is waarschijnlijk dat de polderbewoners Urk er liever niet bij hebben. In veel gevallen zegt Urk ze niks. Vaak zien ze het als een eigenaardig en lastig dorp. Het zal voor inwoners van de kleine polderdorpen een stuk moeilijker zijn om zich verbonden te voelen met de nieuwe gemeente, dan voor de Urkers.

  5. Urk heeft een lange historie en sterk gekoesterde tradities. In een nieuwe gemeente moet daar volop ruimte en begrip voor zijn. De historie van de polder is relatief kort, maar niettemin boeiend. De polderboeren hebben zelf ook hun historie, nauw verbonden met de streek waar hun (groot)ouders oorspronkelijk vandaan komen. Het komt erop aan om elkaar alle ruimte te gunnen.
  Van een leien dakje zal dat niet gaan. Urk zal altijd geneigd zijn om eigen ruimte op te eisen. Emmeloord zal een welhaast natuurlijke neiging om tegen de Urkers te kiezen, moeten onderdrukken. Een fusie kan volgens Lumme pas groen licht krijgen als aan beide kanten goed is doorgedrongen dat we het samen moeten doen.

  Overigens is er vanuit historisch perspectief maar één naam denkbaar voor de nieuwe gemeente: Urkerland, ooit de officiële naam van de polder.

  Lumme
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  boaters who participate monther of the bride dresses ,volkswagon polo Cheap Bridesmaid Dresses . , and new methods of enjoying the water are continuously becoming found.Deep Blue Master Diver A 1000 Meter Diver For Under $500 (and Then Some) fake rolex watchesPublished 01312012 By Admin We at Hodinkee truly like to provide you with what you ask for. Actually we even opened up a service to complete just that with our watch finders8230 .because we launched back in late January we have helped more than 700 individuals discover the watches of their dreams, Muslim wedding dresses and we have about 100 much more within the queue that we re operating on (we ll get to you soon, we promise). When reading these requests, we noticed a trend 2012 wedding dresses . Tea-length wedding dresses . . There had been numerous individuals available searching for a severe diving watch that was below $500 bridal gowns . . We are not talking about a

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  looking for ideas on what actions they require to begin on now to become in a position to list inside a whilst. Surprising evening put on by Niteline would not be comprehensive with out 1 or two accents prom dresses 2012 . . No matter what style promenade dress you determine on, accessories will make it stun much more! Promenade Dresses and not utilizing a Straps or Spaghetti Straps The neckline can appear bare when wearing a promenade dress which has no straps or spaghetti straps bridal gowns . cocktail dresses flower girl dresses . A plain neckline can merely be brightened with an appealing, glittery necklace and matching earrings. Having a promenade dress which features a selection of lace or sequence, a plain gold or silver necklace will do. black prom dresses . wedding dresses . The kind of necklace you select ought to mix nicely together together with your dress colours and upholstery. Are you