Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 20th 2007
   
  Blote borsten

  De Dichte Duur moet ingewikkelde capriolen uitvoeren om aandacht te krijgen. Niet alleen is het aantal bezoekers de laatste tijd teruggelopen, ook de gemeenteraad loopt alleen te hoop als er iets gebeurt dat naar haar oordeel zondig is.

  De gemeente liet pas na lang jarenlang aandringen van zich horen toen de bar wilde verhuizen uit de oude dorpskern. De gemeente heeft zich nooit echt druk gemaakt over bezoekers van onder de zestien jaar. De gemeente heeft nooit serieus met de Urker horeca samen de overlast van bezoekers willen aanpakken. Voorlichting over gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik ziet de gemeente eigenlijk niet als haar taak. “Kunnen de kerken dat niet doen?” Horecabezoekers controleren op harddrugs? “Tja, als je daaraan begint, is het einde zoek.”

  Maar nu paaldanst de Dichte en de gemeenteraad raakt in wilde vervoering. “Oh, hoe heerlijk verwerpelijk is dit.”, “Dat we zulke openlijke zonde hier nog mogen meemaken”, zo kraaien raadsleden in grote opwinding. De extase stijgt als de verkiezingen naderen. “Probeer je eens voor te stellen hoe het daar aan toegaat in die disco…!!!” “Het is een poel des verderfs,” roepen verhitte hoofden.

  Lumme heeft al eerder die Urker hypocrisie bekritiseerd, maar moet dat helaas blijven herhalen. De stuitende gemakzucht die de verantwoordelijke politici - en andere gezagsdragers - aan de dag leggen als het gaat om het voeren van een doordacht jeugd- en horecabeleid, tegenover hel en verdoemenis preken als het gaat om blote borsten. Symboolpolitiek, Urkers zijn er dol op.

  Lumme weet heel goed dat het niet makkelijk is om jongeren op te laten groeien zonder al te veel problemen. In de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid hiervoor in de gezinnen, maar de overheid heeft ook een zeer belangrijke taak: zij draagt zorg voor een gezonde maatschappelijke omgeving. Zij bepaalt de regels in het openbare leven en handhaaft die.

  Een overheid die dat nalaat, krijgt van Lumme de wind van voren. Een overheid die vaak wegkijkt en alleen in actie komt als een benepen seksuele moraal in het gedrang komt, verdient spot.

  Lumme
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  prom dresses . you like a strapless or not, no matter whether or not you would like a fast dress or perhaps a prolonged gown, with or with out a bow, your spending budget, and so on. Traditionally, a bridesmaid pays for her extremely personal dress disney wedding gowns , so winter wedding gowns , choose some thing that they are able to reuse it for other occasions. To find not so dramatic and but fashionable, classy bridesmaid gowns visit.Toronto Dresses contemporary wedding dresses Sheppard Ave. West Toronto, ON Bridesmaid Dresses . 2012 wedding dresses . , Canada, M3H 2R9 A bridesmaid is like the correct hand individual towards the bride for the duration of a wedding preparation and also the actual wedding. It s important to create them appear great using the right bridesmaid gowns in the identical time maintain it subtle in comparison to the bride s appear. Tiara prom hairstyles won t be only noticed in use whilst within the occasion prom bridal wedding dress . . You ll find prom hair variations that really will seem

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  Wedding March Mendelssohn", Love Generation Bob Sinclair. You would want your wedding formality will be graceful, with long prom dresses romantic music and exuding elegant modest wedding dress mother of the bride dresses . cheap evening dresses . . Music will play an important role in achieving this affect. Find something you love modest bridesmaid dresses , think majestic and elegant, bridesmaid dresses with soaring melodies and beautiful harmonies.Designer Bride Gowns Sale If you want some kinds connected with wedding gowns with regard to special, prom dresses . you can endure designer bride gowns sale on-line shop. It isn't just convenient but also more inexpensive approach wedding dresses in the shop. wedding dresses . There are a variety of wonderful wedding gowns that you should choose. A many new styles by using reasonable prices could make you happy with regard to shopping on it. Now the marriage ceremony decoration 2011 in addition to inexpensive wedding dresses for sale are very sizzling among both girls and boys who are gonna get married and that are about to indulge in friends' or relatives' marriage