Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 19th 2007
   
  Crisis in de gemeente
  26 juni 2005.

  De wethouders zijn opgestapt of ontslagen. De gemeente Urk verkeert in een bestuurscrisis. Ook Lumme vraagt zich af: Wat nu?

  De bestuurscrisis die afgelopen donderdag is ontstaan was onvermijdelijk, ook al zagen de wethouders en de fracties van SGP en CDA het niet eens aankomen. Zij dachten: “Ach, hier komen we wel uit, we krijgen de raad ook dit keer wel weer mee.” Het toont hun arrogantie en/of hun gebrek aan politiek gevoel. Een groot deel van de huidige politici is niet in staat om de onvrede bij burgers en medepolitici op waarde te schatten.

  Wie heeft er schuld aan de huidige crisis? In de eerste plaats was de start al ongunstig. Drie partijen die alledrie ongeveer even groot uit de verkiezingen kwamen. Gevolg: een zeer breed gedragen coalitie, zonder een degelijk tegengeluid. Alle kleine en grote problemen werden lang met een mantel der liefde bedekt. In de gemeenteraad waren weliswaar de verhoudingen gelijk, maar de ongelijke verhoudingen in het college konden jarenlang blijven doorzieken. De partijen hadden allen boter op het hoofd en niemand durfde het aan er iets van te zeggen. Via steeds mondiger media, vooral via internet, kwamen het onbegrip en de afkeer van de burgers over de gang van zaken steeds weer naar boven. Iemand moest een keer ingrijpen, zo kon het niet langer doorgaan. De lijst van miskleunen werd langer en langer. De soaps rond havenplannen en MFC werden regelrechte drama’s.

  Bij de SGP en in het college regeerde koning APH, en niemand die daar iets tegen in durfde te brengen. Het CDA bleef tot de laatste snik trouw aan een wethouder die hopeloos prutste. De Christenuniefractie probeerde zich na verloop van tijd voorzichtig te distantiëren van het gekonkel, maar van hun wethouder was sinds zijn aantreden weinig meer vernomen. Unie Gemeentebelangen zweeg ‘wijselijk’.

  Gelukkig heeft de Christenunie ten langen leste de moed gehad om de stekker eruit te trekken. Misschien voelden ze zich gesterkt door de degelijke economienota die hun wethouder toch nog had weten te produceren en waaruit een zelfkritisch vermogen bleek. De boterberg op hun hoofd lijkt nu wat kleiner, al het is wel een Christenunie-burgemeester die onvoldoende gezag kan laten gelden.

  Het CDA moest wel meegaan en hun wethouder terugtrekken, zelf waren ze nooit van plan de eerste stap te zetten. De SGP zweeg gedwee in ontzag voor hun koning.

  En wat nu? Er is nog een periode van negen maanden te gaan tot de volgende verkiezingen. Door de opstelling van APH is het voor de overige partijen onmogelijk geworden om weer even makkelijk in een college met de SGP te stappen. Christenunie en CDA zullen nu samen verder moeten. Hun topprioriteit zal moeten zijn: het herstellen van het vertrouwen in de politiek. Ook moeten zij een oplossing vinden voor de twee urgente zaken die al jaren de gemoederen bezighouden: MFC en havenplan. Ze zullen samen sterk werk moeten afleveren. Urk kan het zich niet veroorloven om nog negen maanden door te sukkelen. De schade is al groot.

  Lumme wil in deze crisistijd nou niet meteen gaan roepen om een sterke man of vrouw. Toch zal het geschonden vertrouwen tussen politiek en burgers moeten worden hersteld. Toch dulden de hoofdpijndossiers geen uitstel meer. Toch is Urk bijkans bankroet. Dus zijn stevige, ervaren bestuurders nodig. Geen mensen van buiten, daarvoor is de periode tekort. Er is weinig tijd voor inwerken. Een stevig interim bestuur op basis van Christenunie en CDA. Onder de huidige politici zijn nauwelijks serieuze kandidaten te vinden. Deze job kan alleen worden geklaard door mensen die hebben bewezen een crisis aan te kunnen. Het mag daarbij niet uitmaken wie welke politieke kleur heeft. Het CDA heeft in ieder geval oud-politici in haar gelederen die het zouden aankunnen, bijvoorbeeld Stiene Kramer en Joop van Eck.

  Er zal wat overredingskracht voor nodig zijn, maar er zijn nu echt mensen nodig met statuur, daadkracht en ervaring. Als het de Christenunie ook nog lukt om een wethouder te vinden, kunnen we weer even volle kracht vooruit. Dat zou toch moeten kunnen voor negen maanden? Ondertussen kunnen de partijen hun wonden likken en zorgen voor nieuwe kandidatenlijsten voor de verkiezingen van volgend jaar, waarop veel nieuwe, aansprekende namen zullen moeten prijken.

  Lumme
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  about UGG boots, I need to initial deal with those individuals all over the world, who ve no concept in any way regarding what UGG boots really are 2012 wedding dresses . . They are boots are of Australian make and use sheepskin as their uncooked materials. They ve fleece around the internal aspect along with a tanned outer layer. Aside from boots for grownups, additionally they manufacture kid s boots. Bridesmaid Dresses . The background in the use of those boots is fairly fascinating corset wedding gowns . Pilots utilized to put on these fleece lined boots throughout the very first Globe War and it s also been discovered that farmers in Australia, within the 1930s utilized to put on UGG boots as well for trying to keep their ft heat and cozy bridal wedding dress . . It utilized to serve exactly the same objective for your surfers because they as well required some warmth for his or her ft to resume some blood flow following truly lengthy hrs in the sea vera wang wedding gowns . . The variety one shoulder wedding gowns

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  cheap evening dresses . a classy flower girl dress with much less expense we may perhaps aid you locate the other locations for FG dresses. The well known departmental stores ought to be scrutinized although looking for discounted flower girl dresses. You dont often need to look into FG dress portion to obtain one. A number of the gorgeous holiday dresses can perfectly function as flower girl dresses. There are so many important events in our life that we will keep them in mind for a life time. celebrity evening dresses Among those, wedding dresses . mother of the bride dresses . wedding ceremony should be the most unforgettable event in our life. orange dresses . There is no doubt that if you wear the unsuitable wedding dress with you, formal dresses you will be receiving numerous ridicules from your guests and you will have a painful memory for the rest of your life. It is quite obvious that the importance of the wedding dress can not be replaced by other