Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 19th 2007 gewijzigd
   
  Oproep tot bezinning

  Aan de inwoners van Urk,

  Met diepe verontrusting heeft Lumme kennisgenomen van de advertentie die maandag in Het Urkerland op pagina 10 is geplaatst van de heer Korf, die meent namens vele verontruste plaatsgenoten te spreken.
  Lumme meent echter namens vele verheugde plaatsgenoten te spreken.

  Met instemming heeft Lumme namelijk kennisgenomen van het feestprogramma dat deze week wordt gehouden in Wijk 2. Verschillende onderdelen vormen een welkome aanvulling en verademing voor wat Urk normaal gesproken al biedt. Veel dat geboden wordt is vrolijk vermaak. In de feestkrant leest Lumme dat het ‘gieren en brullen’ wordt en verderop leest ze van ‘veel feest en deinende mensenmassa’s’, en dat alles onder aanvoering van mensen die hart hebben voor de zaak en hart hebben voor wat positief entertainment op Urk.

  Met instemming constateert Lumme dat ons dorp met dit feest eindelijk plaats biedt aan een positief particulier initiatief van de Wijk 2-ondernemers om wat leven in de brouwerij te brengen. Dit kan heilzaam zijn voor veel bezoekers.

  Bevolking van Urk, bovenstaande ontwikkelingen van vrolijk zijn en feestvieren vervullen Lumme met een goed gevoel. Is er wel reden tot feestvieren? Ja! Wijk 2 heeft een nieuwe naam, er wordt eindelijk weer eens wat georganiseerd en dit keer nu eens zonder al te veel tegenwerking van de overheid. Er is dan ook alle reden voor een uitbundig feest.

  Laten we toch afstand nemen van vooringenomen meningen van anderen en hopen dat we ons met z’n allen op ons dorp eens kunnen uitleven, elk op zijn eigen manier.

  Namens vele opgetogen plaatsgenoten,

  Lumme
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  bridal wedding dress . and legs Bridesmaid Dresses . amy michelson wedding gowns . Empire Wedding Dresses Ballet dancing is a form of exercise that works the same happened in many major muscle groups. The ballet is a form of a hot year for many who might otherwise avoid the exercises together. The flowing and graceful ballet are also actions aimed at forcing the dancers bend and stretch and still have excellent posture. Training can be lower than many other effects of training, but it is to burn more calories at a rate much faster than sitting around the house watching TV. Ballet dance classes are running a large company at almost any age wedding gowns cheap . , provided they are treated to a healthy discipline of ballet. PPPPP 654The Omega Seamaster Aqua Terra XXL Small Seconds Watch is a perfect counterfeit aesthetic values of traditional watchmaking and most innovative modern timepieces technology.This special blend Aqua Terra XXL deserves its name, was a bold 49 2012 wedding dresses . .2 mm housing. It is

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  may be purchased at various price ranges a from the prohibitively costly to low price wedding dresses quinceanera dress . .Many people frown in the word a˜cheap; because the moment they listen the word mother of the bride dresses . wedding dresses . , they have a tendency to deem a˜inferior quality; prom dresses . Nevertheless, that;s no the case.Low amount wedding dresses are dresses namely come by a lower disbursement.Even although 1 can apparently get busy and purchase an high priced wedding dress that has a name spliced apt it, most other people have a proclivity apt administer their wedding price along buying not so pricey matter and limit their earn to the inferior costly ones.Even in a plus size wedding dress accumulation, 1 can effortlessly go for inexpensive wedding dresses. affordable wedding dresses Plus size clothes isn;t a mark new phenomenon within the affair.This accumulation has immediately been up for sale for a number of years immediately cheap flower girl dresses . .Any departmental cache or