Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 18th 2007
   
  Waypoint: De First Responder voor het Urker drugsprobleem?

  Het werk van Waypoint staat veel in de belangstelling, getuige een volle Koningshof op 3 mei 2005 bij een voorlichtingsavond van de stichting. Op OpUrk.nl wordt intussen druk gediscussieerd over het werk van Waypoint. Maar achter alle goede bedoelingen en ambitieuze plannen rijst de vraag: hoe effectief is Waypoint eigenlijk?

  Een Urker wil dingen graag zélf doen. Dat is op zich een te prijzen instelling, want daardoor is er op Urk in de geschiedenis al veel voor elkaar gekregen wat niet zou zijn gelukt als we ons altijd maar afhankelijk hadden opgesteld. De nogal koppige instelling om na de inpoldering tóch door te gaan met de visserij heeft ons bepaald geen windeieren gelegd, bijvoorbeeld. Maar soms kan diezelfde instelling ons lelijk opbreken.

  Neem nou de Urker ambulance. Het liefst hadden we zelf een eigen ambulance gehad, die we desnoods zélf als Urker gemeenschap zouden betalen. Dat dat onhaalbaar was, bleek al snel, maar het gevoel dat we onze eigen ziekenwagen zouden verliezen was voor veel Urkers onverteerbaar. En dus werd er een creatieve oplossing bedacht: de First Responder, een leuk aangeklede oude ziekenwagen die echter in de verste verte niet mag doen wat een "echte" ambulance wél kan en mag. In de praktijk komt het er op neer dat de First Responder als eerste bij een ongeluk is, wat ehbo-werk doet en vervolgens wacht op de echte ambulance die het "grote" werk doet. Een doekje voor het bloeden, dus eigenlijk. Maar veel Urkers zijn er blij mee, onder het motto "beter iets dan niets". En wij Urkers hebben het tóch maar weer mooi geflikt om iets voor ons zelf te houden.

  De herinnering aan de discussie rond de FRS en de ambulance komt bij Lumme op als zij denkt aan de opkomst van Waypoint. Een organisatie die uitgaat van een sympathiek idee: het steeds groter wordende drugsprobleem op Urk aanpakken, dóór Urkers zonder al teveel bemoeienis van buitenaf. "Wij weten zelf wel hoe we die problemen het beste kunnen oplossen", straalt Waypoint uit. Goed, het is natuurlijk belangrijk dat je als hulpverleningsinstantie met beide benen in het wereldje staat waarin je wilt helpen, maar Lumme vraagt zich wel af of de aanpak van Waypoint wel de meest effectieve is.

  Immers, in feite wil Waypoint het wiel opnieuw uitvinden. De twee mensen die bij Waypoint in dienst zijn als hulpverleners zijn nog relatief onervaren – zij zijn beiden nog in opleiding en een ervaren, gepokt-en-gemazelde "ouwe rot" is er niet. Verder is er bar weinig samenwerking met instanties die kunnen bogen op jarenlange ervaring, zoals het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD), dat voldoende expertise in huis heeft om op z’n minst wat hand en spandiensten te verlenen. Ook een organisatie als Stichting Voorkom wordt min of meer buiten de deur gehouden.

  Waypoint heeft de organisatie Tot Heil des Volks achter zich staan, een hulpverleningsorganisatie die met name in Amsterdam veel werk verricht. De belangrijkste doelstellingen van zowel Waypoint als Tot Heil des Volks zijn hulpverlening én evangelisatie, twee doelstellingen die niet los van elkaar gezien kunnen worden wat Waypoint/Heil des Volks betreft.
  Volgens Lumme zou het ook in dat opzicht goed zijn als er een neutralere organisatie (zoals CAD) betrokken zou zijn bij de drugshulpverlening op Urk, zodat óók hulpvragers die zich niet kunnen vinden in de evangelisatie-opdracht van Waypoint, geholpen kunnen worden.

  En trouwens, Waypoint richt zich vrijwel uitsluitend op het drugsprobleem op Urk. Da’s een goede zaak, want het probleem lijkt nog steeds toe te nemen. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld drankverslaving, dat óók een enorm probleem is op Urk? Lumme zou het doodzonde vinden als dat probleem ondergesneeuwd raakt bij de goedbedoelde pogingen van Waypoint om het drugsprobleem op de kaart te zetten.

  Lumme hoopt dat Waypoint eens een on-Urker houding aanneemt: door eens niét te denken dat we "het als Urkers onder elkaar wel even zullen doen". In een even moeilijke als ingrijpende problematiek als die van drugs- en andere verslavingen zijn dergelijke goedbedoelde sentimenten niet op z’n plaats. Laat Waypoint maar de First Responder zijn – een zichtbare eerste-hulpinstelling die snel ter plekke kan zijn, maar laat de hulpverlening vervolgens over aan de volledig uitgeruste ambulance, zoals het CAD of een andere instelling. Zodat de mensen die de hulp écht nodig hebben die ook snel, effectief en vakkundig krijgen.

  Lumme
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  outfit Mermaid Wedding Dresses . . To build the wedding livelier! the invit card ought to also relingested to the theme of the ptomefitsy elegant wedding gowns . It ought to be dissimilar cnearly asual to be able to offer a much more personalized touch give a hmsimilarg invit card 2012 wedding dresses . . Also strategy whusing you most definitely give to your guest almost as faudio videoors. A couple of flip flops or sandal to lapproved driving instructores could be a greusing and an affordable notion. Among the distinctive selling points of an oceanside wedding is thusing you donwit haudio videoe to a lot thoughtful thusingwis just afight your wedding gowns medieval wedding gowns . Bridesmaid Dresses . In fundertaking! the wedding dress might be picked off the rair conditionersk for the couple with brief engage cingestedgoryment. bridal wedding dress . You may even be lucky to get the proper fitting bevery single resort wedding

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  prom dresses set one of these brilliant attire in. 1 wedding dresses . , replica watches, replica rolex watches, princess wedding dresses . replica tag heuer watches, replica cartier watches, When deciding on beverage garments, it's miles preferable to go with a type you believe at ease wearing and to mimic popular.The very first undertaking is to locate your system variety prom dresses 2012 . .Gowns for partially basic events could be a little little bit a lesser amount of bumpy in comparison with official characteristics. affordable wedding dresses No need to be full-length yet short gowns also will perform.Faviana Fashion: 6216 is usually a shorter cocktail dress.It's extend silk outfit with back closure, girlfriend neckline in addition to thick shoulder straps. cheap evening dresses . It is earned in black, crimson, teal, along with light.Cocktail dresses, traditional trousers in addition to overcoats are appropriate.Full length dresses are amazing.Appeal is crucial portion of semi formal outfits also.Materials