Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 18th 2007
   
  Tekenen van de tijd?

  Er zijn al talloze ontdekt, maar elke keer als er weer nieuwe opduiken gaat er weer een siddering van genot door de legers van archeologen en andere geschiedkundigen: oorspronkelijke rotstekeningen van onze verre voorouders, gekerfd in grotten en holen over de manier waarop zij duizenden jaren geleden hun leven leidden. Tekeningen van soms alledaagse dingen, soms van complete veldslagen. De versiering aan de wand als teken van de tijd, zonder de bedoeling dat het verre nageslacht van de prehistorische kunstenaars daar eeuwen later in verrukking naar zou staan kijken.

  Zetten we de klok even een paar duizend jaar vooruit. Rotstekeningen zijn niet meer nodig, want er zijn manieren genoeg om jezelf te laten horen. Dat sommige mensen dan toch naar die oervorm teruggrijpen is dan opmerkelijk, maar tegelijkertijd ook weer tekenend voor hun primitieve gedachten. Lumme doelt op de mensen die de afgelopen week (alweer) het prachtige sportveldje in het Wilhelminapark hebben beklad. Geen tekening van een wild zwijn dat ze veroverd hebben, of van een veldslag, zoals hun voorouders dat deden, maar iets van een heel andere orde – variërend van een bepaald deel van de anatomie van de man tot en met een hakenkruis. Voor degene die niet weet wat dat inhoudt, werd er als loze aanvulling nog “White Power” onder gekalkt.

  Met de publiciteit van de laatste tijd over de zogenoemde Lonsdale-jongeren (een onmogelijke term, omdat je niet alle jongeren die Lonsdale dragen over één kam mag scheren), is deze bekladding zorgwekkend. Of juist een – letterlijk – teken van de tijd. Er schijnen er nogal veel van rond te lopen, van die Lonsdale-jongeren. Vooral in Friesland en in Limburg, maar waarom juist dáár is Lumme een raadsel. In het Limburgse Venray schijnen – als je de media mag geloven – de Lonsdale-jongeren zelfs het straatbeeld te beheersen. Nou zal dat wel meevallen, maar onwillekeurig ga je na het zien van weer een reportage daarover wel nadenken: “Jongeren met zulke enge ideeën zouden hier, bij mij in de buurt, toch niet rondlopen…?”.

  Dat zullen veel Urkers hebben gedacht de laatste tijd. Immers, zulke dingen horen toch niet thuis in ons dorp. Maar uit de primitieve tekeningen die deze week zijn ontdekt zou wel eens de conclusie kunnen worden getrokken dat ook hiér, op Urk, iets speelt dat nog net niet aan de oppervlakte is gekomen. Kennelijk lopen ook bij ons mensen rond met verknipte ideeën over blank en zwart, over de positie van buitenlanders en met een kennelijke grenzeloze onwetendheid over wat het hakenkruis nou écht inhoudt.

  Het kan ook, aan de andere kant, een kwajongensstreek zijn, een puberale uiting van onvrede die “helemaal niet zo is bedoeld”. Maar Lumme vraagt zich wel af hoe er over dit soort dingen wordt gepraat op Urk. Thuis, in het gezin, op school, in de kerk – wórdt er wel over gepraat? Wordt er door scholen, kerken, jongerenwerk, gemeente en politie gelet op tendensen onder de jeugd die wel eens tot een uitbarsting zouden kunnen komen?

  Lumme vindt dat dit probleem actief moet worden aangepakt, door er méér over te praten, door jongeren méér laten merken wat de gevolgen van dit soort kwajongensstreken kunnen zijn. Misschien is het geen probleem en valt het allemaal wel mee, maar laat het dan in ieder geval geen probleem wórden.

  Overigens wenst Lumme de vele gebruikers van het sportveldje nog heel veel plezier, liefst zónder de voortdurende vernielingen. Zodat ons verre nageslacht over duizenden jaren interessante opgravingen doet aan de voet van een merkwaardige bult keileem waar ooit sprake was van een beschaving – en dat ze dan niet geconfronteerd worden met de rotstekeningen van deze tijd.


  Lumme
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  . Whether or not you are preparing a country side wedding bridal wedding dress . , a farm wedding, a back yard wedding or perhaps a fancy rustic nearby wedding sexy wedding gowns . , wear a Western style wedding dress and bring much more uniqueness, Celebrity Dresses playfulness and cheerfulness to your wedding. Much more and much more brides are selecting to go having a fashionable Western style wedding dress simply because it can complement their contemporary bridal appear and make them appear even much more feminine, wedding gowns with sleeves various, appealing and enchanting Empire Wedding Dresses . . Select to add much more enjoyable and casualty to your wedding by wearing a funky, rustic, cowgirl wedding dress or costume. A Western style wedding dress is usually less expensive than any other fashionable bridal dress, simply because it has a simpler and modest style that does not consist of a extremely sophisticated and pompous appear. When buying for Western style wedding dresses, 2012 wedding dresses .

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  usually at the other end of the phone to talk about something with you a€ from style guidance and particular delivery directions to the luxury wedding gift-wrapping service we provide for that additional unique buy. AStanwells have sourced an extensive range of bridesmaid dresses, Mother of the Bride Groom wear black prom dresses . , guest dresses from leading designers such as Halston Heritage halter dress . , mother of the bride dresses . together using the chance to buy matching accessories, handbags and shoes from designers like See by Chloe. AStanwells bridesmaid dress range consists of outfits from leading international designer collections bridesmaid dresses ; from Rachel Gilbert, wholesale wedding dresses Halston Heritage, Michelle Jonas and Olivia Rubin, to Milly New York, Nanette Leporewedding invitations words, Hos Intropia and Tibi wedding dresses . . AWhy not attempt the gorgeous luxury fabrics and embellished bridesmaid and wedding guest dresses by Rachel Gilbert, or a intelligent sexy skirt and jacket set by Milly New Yorka