Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 18th 2007 gewijzigd
   
  De openingstijden: het CDA-referendum
  Lees eerst een uitgebreid artikel over de voorgeschiedenis van de openingstijden.

  Het CDA komt met een plan voor een adviserend referendum over de openingstijden. Een sympathiek plan, lijkt het, maar volgens Lumme zitten er nogal wat haken en ogen aan. Laat het gemeentebestuur nou eerst maar eens eindelijk tot een besluit komen rond die openingstijden.

  Na jarenlang vooruitschuiven en gedogen, komt het CDA nu opeens met het idee om er een referendum over te organiseren. Wat is dít nou?! Het CDA dat op Urk de bestuurlijke vernieuwing gaat preken? Dit lijkt op een verkiezingsstunt, maar is het daarvoor niet wat te vroeg? Wat zit hier achter?

  Op zich lijkt het Lumme een prima idee als, onder vooraf gestelde voorwaarden, de bevolking zich kan uitspreken over heikele kwesties. Als het CDA een serieus voorstel doet over het invoeren van het referendum in de gemeente Urk, vindt ze Lumme aan haar kant. Maar het voorstel van het CDA heeft geen enkel kenmerk van een doordacht plan om de bevolking enthousiaster te maken voor de lokale politiek.

  Er zijn grofweg drie soorten referenda mogelijk:

  een adviserend referendum

  een bindend referendum

  een correctief referendum

  De eerste twee worden vooraf aan een besluit van het bestuur gehouden, en de derde erna. Het CDA stelt een adviserend referendum voor. Maar zo’n referendum slaat nergens op als je van te voren al zegt dat je nog niet weet of je het advies wel zal over nemen. Met andere woorden: al stemt honderd procent van de bevolking vóór een voorstel, de politiek kan het dan altijd nog naast zich neer leggen. Dat loopt dus uit op een teleurstelling voor de kiezers. Zo worden de burgers alleen maar sceptischer ten aanzien van het bestuur.

  Een bindend referendum zal nooit een meerderheid krijgen in de raad en eerlijk gezegd is Lumme daar ook geen voorstander van. Daarmee bevorder je een zwak bestuur, dat niet meer zijn nek durft uit te steken. Moeilijke kwesties worden eerst aan de bevolking voorgelegd, een bevolking die liever ziet dat het door haar gekozen bestuur daar zelf een goede oplossing voor vindt.

  Een correctief referendum is een goed alternatief. De raad kan immers een keer uit de bocht vliegen en dan is het goed dat de bevolking een corrigerende tik kan uitdelen. Hier moeten dan wel strikte voorwaarden aan worden gesteld voor wat betreft onderwerp, vraagstelling, opkomst en het percentage tegenstemmers. Het initiatief moet bij de bevolking liggen, die hiervoor handtekeningen ophaalt, al dan niet ondersteund door een politieke partij. Een goed voorbeeld zagen we onlangs in Zwolle: de bevolking verhinderde het besluit van het bestuur om een grote gokhal neer te zetten.

  Het CDA-referendum over de sluitingstijden heeft alles te maken met de zwakte van het huidige bestuur. Jarenlang is een heikele kwestie genegeerd en de feitelijke situatie gedoogd. De raad kwam er niet uit, het college durfde niet en de burgemeester was niet in staat om zijn gezag te laten gelden.

  En dan nu ineens een adviserend referendum? Van de uitkomst gaan college en raad zich bij voorbaat zeer waarschijnlijk niets aantrekken. De druk vanuit de kerkenraden weegt voor hen vele malen zwaarder dan de mening van de kiezer. (Vgl. bijvoorbeeld de handtekeningenactie vanuit de kerken enkele jaren geleden tegen de verruiming van de openingstijden).

  Laat het gemeentebestuur nou eerst eens een duidelijk besluit nemen over de sluitingstijden.

  Tegelijkertijd maakt dan het CDA een degelijk voorstel tot invoering van het correctief referendum op Urk. Eventueel kan de bevolking het besluit dan alsnog van tafel vegen.

  Wat Lumme betreft: legaliseer de huidige gedoogsituatie. Dat wil zeggen: na twaalf uur niemand meer naar binnen, wie al binnen is mag blijven tot twee uur. Vervolgens moet de gemeente dat besluit ook streng handhaven. Met zo'n besluit kan de politie uit de voeten, stel je omwonenden tevreden en kun je een werkbaar convenant afsluiten met de horecaondernemers.

  Lumme
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  antimagnetic shockproof, sexy wedding gowns . Rado White Ceramic Bracelet Diamond Ladies Watch finger amends the numerous human nature like report of section with the kinetic power that reach light to alter a function. What nowhere is absent is exalted with cheerful, the individual that let every adorning may be skilled at any time and location belong towards the extraordinary expertise that luxurious wrist expresses BY002954E to become brought for you alone.Spring Weddings Wedding Cake IdeasPublished 12202011 By Admin Choose a wedding cake that summons a taste of spring with inseason berries and fruits bridal wedding dress . . wedding party dress . Rather than conventional buttercream filling, think about a fresh strawberry puree filling or perhaps a lemon cake with blackberry filling. 2012 wedding dresses . blue wedding gowns In the event you adore chocolate cake but nonetheless want a princess wedding dresses

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  instruments like bass guitar, electric guitar, drums, and so on and this is what that differentiates it from other music genres. prom dresses 2012 . This sound is played both for melodic also as harmonic lyrics.This reflects the mood and psyche from the youngsters of that time and so gained fantastic recognition.Do your self a favor and check out the Invicta line of males and women;s watches.You;ll not be disappointed.And also the cost point can purchase dozens of clocks, wholesale wedding dresses . rather than Replica Hublot.Cost, presentation and packaging is only the very first step. cheap evening dresses . Within the second component, we within the hearts from the incorrect spots on the Breitling clock stops.The following large flower girl dresses , flower girl dresses slightly heuristics (see post) would be to use the package. wedding dresses . You need to have the ability to see the complete range of papers and

  • CommentAuthorSmith life
  • CommentTimeApr 20th 2013
   
  Dies ist, was ich interessiert bin in.Welcome mich contace.  ___________________________________________________
  Diablo 3 Gold;GW2 Gold;Diablo 3 Gold Kaufen;Aion Kinah