Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeFeb 17th 2007 gewijzigd
   
  Lumme is zeer verheugd dat Riet Grabijn-van Putten een paar columns voor Lumme.nl schrijft, waarin ze achtergrondinformatie geeft over de SGP.

  Mevrouw Grabijn-van Putten voert binnen de SGP al jaren strijd voor het vrouwenlidmaatschap. Lumme staat vierkant achter deze strijd, die af en toe zeer eenzaam moet zijn. Want niet alleen binnen de partij zegt men tegen haar: waarom wordt u niet lid van de Christenunie? Ook is dat de mening van veel 'tolerante' mensen buiten de SGP. Lumme is van mening dat zij een lichtend voorbeeld is voor veel vrouwen en meisjes binnen de SGP. Zij hebben vaak veel in hun mars, maar bij voorbaat wordt er naar hen niet geluisterd.  Het hoe en wat van de SGP (1)

  De SGP is op dit moment een hot item. Het is een gecompliceerde politieke partij. Tijd dus om te proberen er iets van uit te leggen. De SGP vindt haar leden in kerken van de gereformeerde gezindte, dus de Hersteld Hervormde Kerk (in mindere mate de PKN), de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Christelijk Gereformeerde Kerk (het conservatieve deel), de Oud-Gereformeerde Gemeente in diverse verbanden.
  Door het verschil in haar kerkelijke achterban heeft de SGP er van oudsher naar gestreefd iedere stroming binnen het Hoofdbestuur te vertegenwoordigen door predikanten. Uiteraard dient dat twee doelen: de diverse kerkverbanden zijn tevreden met de afvaardiging, terwijl een bijkomend positief gevolg is dat leden van die gemeente(n) bijna per definitie SGP stemmen, “want onze dominee zit in het Hoofdbestuur”. Dat voelt vertrouwd aan en dús is de SGP goed, daar moet je eigenlijk op stemmen. Intussen is dat wel wat veranderd, maar het geldt nog in grote mate.
  Die opvatting is tegelijk eenvoudig en gecompliceerd, want die kerkelijke stromingen willen ook dat hun eigen geluid binnen de partij wordt gehoord. De partijgrondslag vormt geen probleem. Deze luidt: “De partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord (….). Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid (….). Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (….) over alle terreinen van het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven (….)”. De moeilijkheid zit in het ten uitvoer brengen van de laatste zin, want daarover denkt de ene kerkelijke gemeente (en daardoor dat deel van de SGP-leden) anders dan de andere. Dat is mede afhankelijk van het deel en de regio van het land waar deze is en dus de leden wonen. In de zgn. ‘bible belt’ verschilt bijv.de opvatting over het bezitten van radio en/of televisie sterk met die van SGP-ers in andere delen van het land. Men voelt zich thuis in de reformatorische zuil en conformeert zich aan de daar geldende normen. Dat laatste uit zich ook sterk in wereldmijding op ieder gebied, vooral in de kleding van de vrouwen, die in het ene deel van het land veel meer “refo” is dan in het andere.
  Dat verschil in achtergrond leidt tot stromingen binnen de partij. Er zijn er drie, waarvan één zover gaat dat de mannen wel – en van harte – lid zijn van de SGP, maar zo theocratisch, dat ze er tegen zijn dat de partij functioneert in de democratie. Overigens zijn het ook zeer zachtaardige mensen, zoals uit de brieven blijkt die ik van een aantal van hen in de achterliggende jaren heb ontvangen.
  Vervolgens is er de stroming die gebundeld is in de Stichting tot Bevordering van de staatkundig gereformeerde beginselen. Die fungeert met haar blad “In het Spoor”als de luis in de pels van de SGP, want ze bekritiseert ongenadig alles wat de partij of haar leden doen wat volgens haar in strijd is met de beginselen. Die conservatieven hebben onevenredig veel macht binnen de partij. Zij houden zich strak vast aan de lijnen die door de oprichter van de SGP in 1918 zijn uitgezet, ongeacht of die binnen de maatschappij van nu nog te volgen zijn. Zij zien de politieke partij SGP als een logisch gevolg van hun kerkelijke gemeenschap en hanteren voor haar dus ook de zelfde regels Daardoor wijzen zij het vrouwenlidmaatschap ook af. Men is er blind voor dat daarin tradities tot principes zijn verheven.
  Dan komt er de derde stroming. Dat zijn de SGP-ers die met handhaving van de beginselen volop in de maatschappij en de wereld van nu staan, die daarin willen functioneren en die er oog voor hebben dat bepaalde tradities ook tijdgebonden zijn, zoals – alweer – het vrouwenlidmaatschap.

  Riet Grabijn-van Putten
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  sexy wedding gowns . Hublot Business has been the privileged partner of the Sailing Club for 3 yearstag-heuer monaco replique, having served as an official timekeeper for numerous sailing events within the Mediterranean. The Large Bang Actual Club Nautico de Palma chronograph using the colors of the RCNP has been unveiled to mark the occasion of the renowned 8216 Copa del Rey . The Large Bang RCNP is an elegantly sporty watch, creating 1 really feel its nautical spirit via such particulars as the carbon side dial and also the Actual Club emblem vintage wedding dresses . . The timepiece is destined to serve as official timekeeper of the marine tournament attracting the representatives of the globe of sailing within the Mediterranean in summer bridal wedding dress . . The Hublot Large Bang RCNP, based on the Hublot 8216 Fusion idea, reveals a 44.five mm stainless steel case. The case construction comprises a black ceramic bezel with 6 H-shaped titanium screws, disney wedding gowns . black Strapless Wedding Dresses elegant wedding gowns

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  reside!) flower girl dresses formal dresses , and it,s time to get prepared for the spring marriage ceremony. It is this sort of a delightful season in the course of which to be married, and it definitely is commonly superb to boost your marriage ceremony with spring inspired particulars. red bridesmaid dresses . They black prom dresses . ,re some enjoyable suggestions for spring weddings. wedding dresses . mother of the bride dresses . Flowers, Flowers, and Additional Flowers! An abundance of clean flowers is often terrific for a wedding ceremony, but inside the spring it may well be enjoyable to get the floral concept further. The bride can wear a wedding gown embellished with 100s of little organza petals or possibly a massive silk blossom about the waist. The bridesmaids can put on dresses inside a pretty floral print, as opposed to the typical sound colour. The flower woman will naturally wish to get in about the floral fantasy also adorn her hair with very modest rosebuds and give

  • CommentAuthoryanzhongr5
  • CommentTimeJan 18th 2018
   
  <a href="http://www.yytaa.asp">aaa</a> [url=http:/yuuuu.asp]uuu[/url]