Niet ingelogd (Login)

Vanilla 1.1.2 is een product van Lussumo. Meer Informatie: Documentatie, Community Support.

  • CommentAuthorLumme
  • CommentTimeMay 28th 2011
   
  GELATAFEL

  Wij hadden thuis wel eens ruzie. De jongens tegen de meisjes, meestal. Och en zo moeilijk is het niet om, wanneer het giet van de regen, het buiten koud en vies is in een Urker woonkamertje van een paar vierkante meter, ruzie om van alles te krijgen. Met een stuk of zeven, acht kinderen. Ieder bevocht zijn plekje.

  Soms werd het mijn lieve moeder teveel. Dan greep ze mij stevig bij mijn bovenarm met de ene hand en een willekeurige zus met de andere en beet ons toe: “Nou moet dat gelatafel over wezen !”
  Ik wist dan dat ik direct moest inbinden. Wanneer mijn moeder 'latafelen' als werkwoord gebruikte, was de grens bereikt. Het was ook zo ongeveer de ergste krachtterm, die ik haar ooit hoorde gebruiken. En meestal volgde dan ook: “'t Is zunde dat ik et zundige woord eutdrok!”

  Dit gevoel kreeg ik ook een beetje bij Louwe Kramer met zijn ontboezeming en oproep in het Urkerland. Louwe heb ik hoog zitten. Hij heeft een enorme betrokkenheid en gaat niet uit de weg als er echt iets moet gebeuren.. Zo maar kritiek geven en niet willen bijdragen aan oplossingen zit er bij hem niet in. Maar het is niet de eerste keer dat er iemand de buik vol heeft van gejerimineer en wil dat er iets gebeurt. Denk eens aan de avonden uit het verleden, die zijn gehouden.
  Maar ik ben bang dat zo'n avond heel goed is om je ongenoegen af te kunnen reageren. En stevig te roepen dat het 'gelatafel' moet ophouden. Misschien wordt er wel ootmoedig gezegd dat we hier en daar hebben gefaald. Een oproep tot bekering wellicht.
  Maar kunnen uit zo'n samenkomst onze problemen worden opgelost? Een burgerwacht oprichten zal ook Louwe zijn bedoeling niet zijn. Wellicht zullen schitterende ideeën onverwacht naar voren worden gebracht? Ik hoop het maar denk het niet.

  Wat is er nu eigenlijk loos? Is de jeugd opeens veel opstandiger? Ach ik herinner mij uit mijn jeugd charges van de politie in de Torenstraat! En mijn oom Teunis vertelde mij ooit over de Urker jeugd die het niet eens was met het beleid van burgemeester van Suchtenlen. Voor de 1e wereldoorlog! De jeugd besloot het niet (langer) te pikken. En de burgemeester eens een lesje te leren. Men spande op een avond voor de deur van het raadhuis een fuik. Om hem te vangen en mee te slepen. Men ving echter de veldwachter die met getrokken sabel de daders achtervolgde. Nee, niets nieuws onder de zon.

  Eerlijk gezegd denk ik dat dominee Middelkoop ergens wel gelijk heeft wanneer hij naar de zestiger jaren van de vorige eeuw verwijst. Opstand tegen autoritair gezag. Gezag, dat je niet ' verdiende' maar kreeg uit hoofde van een functie. De jeugd wilde mondigheid. Meespreken ook over eigen leven en toekomst. De universiteiten hebben het geweten.
  Maar hoe je het ook wendt of keert, de samenleving is er door verandert en het is een vrome wens te geloven dat je de oude toestand kunt restaureren. Geesten willen nu eenmaal niet terug in hun flessen.

  De samenleving, ook op Urk, is radicaal veranderd. Het is niet meer zo, dat de Urker in de eerste plaats lid is van een kerkgenootschap en dat dat bepalend is voor zijn manier van leven, optreden, normen en waarden. Nee, men is tegenwoordig ook lid van een kerk. De suprematie van de kerk is weg.
  De jeugd maar niet alleen zij, ook vele Urkers, hebben nog een band wellicht met de traditie, maar bepalend is zij allang niet meer. Men herinnert zich de traditie wanneer het zo uitkomt.
  Doordat er geen algemeen, door ieder aanvaardde, gedragspatroon is, moet je als samenleving anders acteren.
  Daarbij komen twee woorden bij me op: “Ruimte & Redelijkheid”.

  Wij zullen elkaar ruimte moeten gunnen. En aan de andere kant, daarbij redelijkheid betrachten. Immers waar je persoonlijke vrijheid begint houdt meestal die van de ander op.
  Een voorbeeld. Popmuziek. Over popmuziek valt te twisten. Zeker. Het is beslist niet ieders 'pakkie-an'. Maar moet je jouw opvatting hierover meteen algemeen geldend en zo mogelijk bindend willen (laten) verklaren?

  Komt er een stichting, die de meest afschuwelijke teksten bij elkaar zoekt en daar een Bijbeltekst tegenover zet. Ja, zo kan ik het ook. Gemakkelijk scoren is dat. Maar dat wil je toch niet. Stel je eens voor dat het andersom is. En wij, keurige reformatorische, Urker, christenen, opeens gelijkgeschakeld worden met wat er ook maar aan extreme zaken onder de noemer christendom worden genoemd. Zijn wij pedofielen, voorspellen wij exacte data voor het einde der wereld? Verbinden wij kerk en staat zozeer dat de bevolking wordt onderdrukt? Wij wijzen toch ook gewoon zaken af, die ons niet aanstaan. Ja, waar we van walgen?
  Vandaag eens een paar uur popmuziek beluisterd. Eerlijk gezegd gaan de meeste over verlatingsangst (van de geliefde), liefde, en onmacht. En wat kreeg ik nog meer voor mijn kiezen? Twee uur popmuziek op klassieke thema's. De Moody Blues, Vangelis, en een paar zangers met een flinke scheut religiositeit. Goed geen reformatorische, maar toch. Nog ietsje meer en je hebt gospel. Dus niet alles is schandalig en verwerpelijk. Een onsje genuanceerder, kan dat?

  Ruimte. Dat betekent ook dat je erkent dat niet ieder hetzelfde denkt. Ook niet als er christelijk voor staat. Er wordt bij ons weleens gezongen uit de Evangelische liedbundel. Daar staan mooie liederen in en prachtige wijzen. Maar ook veel van het gehalte, Jezus is oké, jij bent oké en ik ben oké, halleluja. Oftewel de diepgang van nat gras. Ach daarom gooi ik die bundel nog niet weg. Gewoon een beetje genuanceerder. Kwaliteit blijft, kijk maar naar de psalmen.

  Redelijkheid is het andere woord. Dat betekent niet dat er met de ene (groep) voor 100% rekening moet worden gehouden. Dat betekent, dat je respect toont. Je zoekt een plek en gelegenheid zonder daarbij met opzet anderen te kwetsen. Je neemt gewoon dat beetje klokgelui voor je rekening. Geen punt.

  En is alles de schuld van de kerk? Of van de politiek? Natuurlijk niet. Uiteindelijk zijn de kerkenraadsleden en de raadsleden, gekozen! Het heeft dus wel degelijk met de samenleving te maken. Met opvoeding, met aard, met gewoontes, met keuzes.

  Maar het valt niet te ontkennen dat de kerk een belangrijke vinger heeft bij de geestelijke gezondheid. En de politiek bij de seculiere samenleving. De kerken kunnen ook ruimte geven aan de samenleving. De eigen parochie kan bearbeid worden. Daar kies je immers als kerklid voor. Maar het gaat te ver om je kerkelijke opvattingen algemeen geldend te willen maken.

  En de politiek zou best eens wat consistenter kunnen worden in zijn beleid. Rare gedoogpraktijken, symboolpolitiek en achterhaalde en onmogelijke doelen niet na te streven nalaten. Maak duidelijk onderbouwd beleid. En investeer in je samenleving. Hou je instrumenten, die dat beogen in stand, En vul dat met beleid in. Stel eisen aan kwaliteit. Stel eisen aan organisatie. Geef koers en richting aan. En steeds vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Ruimte scheppen en redelijkheid bevorderen.

  Nog twee kleine voorbeeldjes ter afsluiting. Vorige week moest ik op bezoek bij iemand in Tollebeek. Toen ik mijn auto had geparkeerd en uit wou stappen, stond daar een ventje van een jaar of tien met een voetbal te stuiteren. “Meneer”, zegt ie, “wilt u misschien uw auto een parkeerplek verder zetten? Wij voetballen hier altijd en u staat voor het doel.” Hij wees op een blinde muur van een garage. Ik startte de auto en reed hem een blok verder. Toen ik uitstapte, stond de jongen er weer: “Dank u wel meneer!”. “Graag gedaan” , zei ik. Zou daar bij dat jongetje ook niet een beetje opvoeding bij inzitten?

  En deze week moest ik even in ons winkelcentrum Urkerhard zijn. En werd bijna van de sokken gereden door een paar fietsende jeugdigen met schooltassen achterop. Mijn vriendelijke verzoek om hier niet te fietsen, zoals trouwens daar verboden is, werd beantwoord met: “Dat maken we zelf wel eut, ouwe vint!” Het waren duidelijk meisjes, maar geen dames.

  Een wereld van verschil blijkt soms geografisch net zes kilometer te zijn.
  • CommentAuthoriedeklaas
  • CommentTimeMay 28th 2011
   
  Hulde!

  Geweldig geschreven en heel herkenbaar.
  Ik sluit me ook helemaal bij bovenstaande aan.

  Laat elkaar in zijn/haar waarde en dwing je eigen overtuiging niet op aan een ander.

  Urk verandert en daar moet iedereen zijn eigen plekje in zien te vinden.
  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 1st 2012
   

  Bridesmaid Dresses . the severe monetary crisis of 1975 to 1980, wedding dresses shop . their debt was purchased by banks in 1981. Switzerland s other watchmaking giant Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG (ASUAG) was similarly saved a year later. In 1983 the Holding ASUAGSSIH was established, following substantial downsizing, also as the reformation of R.D. The new company achieved quick good results and substantial growth. bridal gowns . It s now considered 1 with the largest watch companies in the world. In 1998 the company changed its name to Swatch Group. It now owns Blancpain and Breguet. bridesmaid dresses Although the company diversified more than the years, its leading brand is still considered to be OMEGA. vintage wedding dresses . square wedding dresses Rolex Watches are Related to the good results and aerial regular. Nowadays,Rolex various time pieces are apparent within the effortlessly of

  • CommentAuthorAijca
  • CommentTimeAug 9th 2012
   

  enthusiasts with the time that they precisely keep and the performance that they deliver time and again prom dresses 2012 . , irrespective of which condition they are worn under. Rolex watch wearers always make an occasion out of everyday because like Rolex they believe that each moment is precious. modest bridesmaid dresses The Rolex watch runs on an unheard music that is internally programmed within the watch,omega watches, it makes the watch chime beautifully in synchrony with time and when the wearer has the watch closely enwrapped around his wrist prom dresses . green bridesmaid dresses . , the only feeling is a oneness with the music of time that is unrepeatable wedding dresses . . bridal gowns Jason Mraz reached heights of popularity after the release of Mr. A-Z his second album that came soon after he had debuted with Waiting for My Rocket to Come. His second album which proved to be a greater success than the first peaked at

  • CommentAuthorSmith life
  • CommentTimeApr 20th 2013
   
  Wirklich good.i werde darüber betreffen.
  ___________________________________________________
  Diablo 3 Gold;Aion Kinah;Diablo 3 Gold Kaufen;WOW Gold